Auteur: Didier Van Thorre

Op weg gaan, aankloppen en zoeken                                                                                           Mt 2, 1-12 Wellicht heb je als kind dit verhaal gespeeld. Ik herinner mij levendig hoe boeiend en spannend het kan zijn: zo met enkele vrienden ons verkleden, op weg gaan, aankloppen bij bekenden en onbekenden, iets zingen om wat...

Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg                                                                                           Lc 2, 1-14 Als we oprecht willen zijn, moeten we nederig toegeven dat er in ons leven nog veel 'herbergen' zijn waar voor Jezus geen plaats is, nog veel plaatsen en momenten waar God in Jezus...

Hij geeft ons hoop                                                                                                             Mt 1, 18-14 Het evangelie van vandaag lijkt een beetje op een uitreksel van de burgerlijke stand: naam van het kind: Jezus; ouders: Jozef en Maria; geboorteplaats: Betlehem. Wat hebben wij aan deze mededeling: daar en toen is...

Tweede adventszondag - Jaar A                                    "Vergeving vragen en ontvangen"                                                                                              Mt 3, 1-12 Wanneer wij in de advent naar Johannes de Doper luisteren dan is het omdat hij ons oproept om een stap verder te gaan dan de mens die we vandaag zijn en om evenmin vrede...

Eerste zondag van de advent - Jaar A                                                  De donkerste weken van het jaar.                                                                                                             Mt. 24, 37-44 Vandaag beginnen we een nieuw liturgisch jaar en gaan wij gedurende tweeënvijftig weken op stap met de evangelist Matteüs. Traditioneel is de adventstijd een...

Christus' koninkrijk: hier en nu                                                                                             Lc 23, 35-43 Wanneer een jaar ten einde loopt en een nieuw zich aandient, dan is het bijna een spontane reactie van mensen dat zij terugkijken naar wat voorbij is en enkele verwachtingen uitspreken voor de toekomst. Wij sluiten vandaag het...

Getuigen van je geloof                                                                                            Lc 21, 5-19 Ieder van ons heeft reeds ervaren hoe moeilijk het kan zijn om met bepaalde situaties te leven. De realiteit aanvaarden zoals ze is wordt vlugger gezegd dan gedaan. Soms voel je je machteloos als je staat bij het ziekbed...