Auteur: Didier Van Thorre

Lucas 22,14 - 23,56:  Het passieverhaal Ook tijdens zijn lijden gaat Jezus' aandacht naar anderen: naar de vrouwen die over Hem wenen, naar de berouwvolle misdadiger  Hieronder de wekelijkse bezinning van padre Nikolaas: Het drama van Golgotha:         De ontmoeting met lijden en dood is een ingrijpend...

God van liefde en trouw,   wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. Laat geweld en wapengekletter stoppen, de wapens zwijgen. Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons...

Joël 2, 12-18 - 2 Kor. 5, 20-6, 2 - Mt. 6, 1-6.16-18                                         'Onderweg' zijn we allemaal Op Aswoensdag treden wij het voorportaal van de veertigdagentijd binnen en...