Bezinningstekst: “De verrezen Heer zien”

Bezinningstekst: “De verrezen Heer zien”

(Klik op de titel)

Overweging: De Emmausgangers – over pessimisme en optimisme - De Kapel
Cr Janet Brooks-Geldhof, 1992

Toen die twee, moe en teleurgesteld,

na Jezus’ kruisiging en dood,

van Jeruzalem naar Emmaüs onderweg waren,

kwam hij bij hen lopen…

maar ze herkenden Hem niet.

Vreemd voor mensen die Hem toch zo goed gekend moeten hebben.

Terug bij vrienden in de stad

kwam Jezus in hun midden

en wenste hen allen vrede toe.

Maar ze zagen Hem aan voor een geest.

Vreemd voor mensen die Hem toch zolang hebben meegemaakt.

Maar blijkbaar is de verrezen Heer voor hen

Niet dezelfde als Jezus van Nazareth.

Blijkbaar is Hij niet meer de rabbi

in wie ze een profeet zagen,

machtig in woord en daad;

van wie ze hoopten en verlangden

dat Hij Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetting.

Blijkbaar is Hij na zijn dood

voor hen heel iemand anders geworden.

Ze zijn Hem met andere ogen gaan zien,

Ze zijn Hem toen pas echt gaan kennen:

wie Hij was en wat Hij bedoelde;

wat en wie Hem bezielde;

in wie en wat Hij heilig geloofde;

op wie en wat Hij vertrouwde.

Een mens zo eigen met God,

dat Hij Hem Vader noemde en diens wil zijn weg was.

Een mens die heilig geloofde in de uiteindelijke voltooiing

en vanuit dit volste vertrouwen God en mens tot het uiterste trouw was.

Deze Jezus daagde pas voor hen op

nadat Hij was gestorven.

Hij was voor hen onherkenbaar veranderd.

Peer VERHOEVEN

Geen reactie's

Geef een reactie