Studiecentrum

Er wordt ingegaan op de visie van Daniel Goldhagen in zijn boek 'Een morele afrekening'. Daarin spreekt de historicus over grote verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk voor het vernietigende dat de Tweede Wereldoorlog tekende. Wim smit wil met dit artikel de visie van Goldhagen nuanceren...

Dit artikel onderzoekt het ontstaan en de ontwikkeling van het rechtvaardige oorlog denken, tot vandaag. Het onderzoekt ook de verhouding van dit denken met het pacifisme en het realisme. Smit WimIn dit artikel willen we de geschiedenis en ontwikkeling van de traditie rond het rechtvaardige oorlog...

Didier Pollefeyt, Mieke De Vlieger en Wim Smit gaan in op de mogelijkheid om een vorm van interreligieus godsdienstonderwijs te ontwikkelen. Ze ontwikkelen niet alleen een theoretisch kader, ze onderbouwen hun bevindingen ook met Vlaamse empirische gegevens. Abstract: Until the 1970s religious education was characterized by...

De auteur gaat in op de mogelijkheid om vanuit een nieuwe vorm van godsdienstonderwijs bij te dragen aan een verdevollere wereld. Hij doet dit, vetrekkend vanuit Hans Küngs 'wereldethos'-idee, en voortbouwend op de analyse van de pluralist Leonard Swidler. Smit Wim1. INTRODUCTION In spite...

L'auteur discute la signification des critères de la guerre juste; aussi dans le cadre des nouveaux conflits. Selis ClaudeL'émergence du concept On pourrait d'abord s'étonner de l'existence même d'un concept de " guerre juste" en théologie chrétienne par rapport à l'idéal de non-violence des Evangiles [0]. Et...

In dit artikel onderzoekt de auteur welke de theologische uitdagingen zijn die het pluralisme stelt voor het christendom. Smit Wim1. INLEIDING Onze huidige samenleving is getekend door een groeiend secularisme en pluralisme. De vrijwel kritiekloze eenduidigheid op het vlak van religie en levensbeschouwing, kenmerkt niet langer onze...

Dans le cadre d'un colloque sur l'obéissance militaire organisé à l'Ecole Royale Militaire par la chaire de philosophie les 27 – 28 et 29 juin 2001, les organisateurs avaient invité l'aumônier Selis à présenter, dans une session parallèle, le point de vue du théologien sur...

La relation entre religion et nationalisme dans la doctrine des Eglises: un essai. Selis ClaudeLes références à l'Ecriture La doctrine fondamentale sur le lien entre les convictions religieuses et l'appartenance à une nation peut, dans le christianisme, se résumer en deux grands principes: d'une part, le chrétien...