Sport en spiritualiteit. «If a story is in you, it has to come out» W. Faulkner

Sport en spiritualiteit. «If a story is in you, it has to come out» W. Faulkner

Coaches van de week: de Apostel Paulus en Napoleon Bonaparte.

“Het is met de moed als met de liefde, hij verlangt hoop als voedsel.”, Napoleon Bonaparte.

Dit voedsel is verborgen bij Paulus in zijn brief aan de Filippenzen:

“Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.”, Filippezen 4:13

Erwin Vialin Aalmoezenier-diaken.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.