Plechtige inauguratie van de Emblemen die de roemrijke citaten van het Belgisch Leger dragen

Plechtige inauguratie van de Emblemen die de roemrijke citaten van het Belgisch Leger dragen

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning

In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wensen Kanunnik Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier, aalmoezenier Robrecht Boone, pastoor van de parochie, en de leden van de kerkfabriek van Sint-Jacob op Koudenberg het militaire karakter van de kathedraal van het Bisdom bij de Krijgsmacht te beklemtonen en verzoeken zij u aanwezig te zijn bij de plechtige inauguratie van de Emblemen die de roemrijke citaten van het Belgisch Leger dragen.

Deze plechtigheid, voorgegaan door Monseigneur André-Joseph Léonard, bisschop van het Bisdom bij de Krijgsmacht, zal plaatsvinden op maandag 11 november 2013 om 19.30 uur in de kerk Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein, 1000 Brussel.

Kledij
Militairen: Groot tenue (tenue 2A)
Burgers: donkere stadskledij

Genodigden ter plaatse uiterlijk om 19.00 uur

First in – First placed

Parking
Paleizenplein

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.