Kroniek van de aalmoezeniersdienst

Kroniek van de aalmoezeniersdienst

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

109/2008

Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre’s op de hun geëigende wijze eerder op de achtergrond om het goed van elke man en vrouw die zich engageert ten dienste van de vrede. Zo bevindt padre Geert Dewulf zich met het schip Leopold I voor de kust van Libanon in het kader van de internationale vredesmissie. Hij is afgevaren op 20 augustus en wordt opnieuw in Zeebrugge verwacht rond 19 december.
Padre Renaat De Paepe zit dan weer aan land op de grens tussen Libanon en Israël om er de militairen van Belufil 6 bij te staan tot eind september. Hij zal worden opgevolgd door padre Johan Deburghgraeve die kerstmis en nieuwjaar zal vieren met de soldaten op de plaats waar eens Jezus van Nazareth zijn boodschap van vrede en gerechtigheid verkondigde en voorleefde.
Padre Wilfried De Coster bereidt zich voor om de troepen met Kerst en nieuwjaar pastoraal te ondersteunen in Afghanistan. Hij zal in het nieuwe jaar worden afgelost door padre Eric Pétré, die in het bijzonder als padre van Kleine Brogel de missie van de F-16 piloten zal ondersteunen in Kandahar. Padre Guy Bex zal het kerstfeest en de overgang van oud naar nieuw vieren in Kosovo. Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout zal in december richting Congo (Kananga) vertrekken om er enkele weken te verblijven bij de Belgische militairen die er werk maken van de opleiding van een Congolese brigade ten dienste van de vrede en er logistieke steun leveren aan de plaatselijke Congolese gemeenschap.

Ere-padre Raf Dely was zeer verheugd te vernemen dat een vroegere sergeant uit zijn eenheid bisschop is gewijd in Brazilië. Het betreft hier Philip Dickmans uit Halen die jaren terug het leger verliet om priester te worden. Na enkele jaren wijding was Philip geïnteresseerd om legeraalmoezenier te worden maar zijn bisschop stuurde hem naar Brazilië om er zich als missionaris in te zetten ten dienste van een arme bevolking. Na 12 jaar pastorale inzet in Palmas Tocantins is hij er op 15 augustus tot bisschop gewijd van Miracema do Tocantins. ‘Dom Philip’ zal zich als bisschop naast de liturgie en de catechese vooral bezig houden met sociale problemen, medische zorgen en nog veel meer. Als katholieke aalmoezeniersdienst zijn wij zeer verheugd met deze nieuwe bisschop die zich aanvankelijk engageerde binnen het leger maar er groeide in een nieuwe roeping. Wij wensen hem alle geluk toe als bisschop ten dienste van God en de mensen in Brazilië.

In de hoofdkerk van het legerbisdom Sint Jacob op de Koudenberg te Brussel heeft ere-padre en pastoor Paul Dillen afscheid genomen van zijn gemeenschap. Hij gaat op rust en wordt opgevolgd door Robrecht Boone, priester van het bisdom Gent, die door kardinaal Danneels op 1 september werd benoemd tot pastoor van Sint Jacob. Robrecht is geen onbekende voor de padre’s want hij kwam reeds enkele keren spreken op de studiedagen voor aalmoezeniers. Wij wensen hem een gelukkige tijd toe in Sint Jacob en danken Paul voor zijn jarenlange inzet ten dienste van de parochie en ten dienste van het legerbisdom. Hij zal zich verder inzetten als pater assumptionist voor de congregatie in de buurt van Leuven. De aanstellingsviering van de nieuwe pastoor vindt plaats op zondag 9 november 2008.

De internationale militaire jubileumbedevaart te Lourdes vond plaats eind mei. De nieuwe minister van defensie Pieter De Crem vereerde de bedevaarders met zijn aanwezigheid gedurende twee dagen. Hij maakte van zijn deelname gebruik om veel te luisteren naar en te praten met de militairen die er waren, in het bijzonder de jonge militairen van de school voor onderofficieren te Saffraanberg. Hij had er ook oog voor de zieken en de militairen op rust. Hij legde voor de aanwezige pers getuigenis af van zijn gelovige levenshouding en benadrukte het belang van de zingeving over alle gezindheden heen binnen Defensie. Monseigneur Luysterman vertegenwoordigde de kardinaal op deze jubileumbedevaart. Voor hem was het een blij weerzien met vele bekenden uit de tijd dat hij als opperaalmoezenier de katholieke aalmoezeniersdienst leidde.
Extra veel bedevaarders mochten er bezinnend samenzijn onder het thema: “Vrede aan de mensen die God lief heeft“.

In juni kwamen de Nederlandstalige padre’s samen in Gavere bij padre-gastheer Marc Vanvooren voor een uiteenzetting rond het GLC (Gemengd Loopbaan Concept) en een gezellig samenzijn. De Franstalige padre’s kwamen samen in Houtaing bij padre-gastheer Guido Delvoye voor een evaluatie van de pastorale werking en inzet binnen de Waalse kazernes en een etentje. In oktober zijn alle aalmoezeniers verwacht in Blankenberge voor de jaarlijkse studiedagen onder het thema van ‘Terrorisme, oorlog en vrede‘.

De overledenen van Defensie worden herdacht op 26 oktober in de basiliek van Koekelberg waar de luchtmacht haar jaarlijkse herdenkingsviering houdt. Op 8 november worden zij herdacht in de hoofdkerk van het legerbisdom Sint Jacob op de Koudenberg waar iedereen van defensie wordt uitgenodigd.

Moge de herfsttijd een tijd van bezinning zijn midden een zich in winterslaap kerende natuur, met een frisse blik op de voorbije zomer en een hoopvolle kijk op de komende lente!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.