Kroniek van de aalmoezeniersdienst 3/2005

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 3/2005

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

3/2005

Het jaar loopt ten einde… Om en Rondom niet! Met nummer 101 starten wij voor een volgende reeks van 100 nummers. Zo blijven jullie op de hoogte van het reilen en zeilen van de aalmoezeniersdienst binnen het Belgische leger. De trouwe lezer weet dat er ook meer te lezen valt: artikels over verre missies, beschouwingen over evoluties binnen defensie, gedachten over theologie en militaire ethiek, communicatie met jongeren… voor elk wat wils!

Op 15 september was er de jaarlijkse bijeenkomst van de aalmoezeniers op rust. Met een twintigtal kwamen zij samen ten huize van ere-hoofdaalmoezenier Paul Dillen op de Coudenberg te Brussel. De dag begon met een eucharistie voor de overleden confraters in de kerk van het legerbisdom Sint-Jacob op de Coudenberg. Daarna was er een feestelijke maaltijd in de Club Prins Albert. Het was een blij weerzien dat in een gezellige en opperbeste sfeer verliep. Herinneringen werden opgehaald, nieuwtjes werden uitgewisseld, toekomstplannen besproken. Kortom, de ere-aalmoezeniersdienst op zijn best! Er wordt al uitgekeken naar de bijeenkomst volgend jaar…
De Opperaalmoezenier bevond zich van 27 tot 29 september in Berlijn voor de vierlandenconferentie. Speciaal aan de bijeenkomst van dit jaar was dat er een vijfde land op het appel verscheen, namelijk Frankrijk. Van nu af aan zal de vierlandenconferentie (de bijeenkomst van de opperaalmoezeniers van Duitsland, Nederland, Luxemburg en België) dus de vijflandenconferentie worden genoemd. De verruiming naar Frankrijk toe speelt in op de groeiende samenwerking van de aalmoezeniersdiensten met het oog op het spiritueel en moreel begeleiden van soldaten tijdens humanitaire missies. Het internationale karakter van de huidige vredeszendingen brengen aalmoezeniers ertoe de eigen horizon te verruimen en zich ook te engageren voor soldaten van andere naties.
Van 3 tot 6 oktober waren de aalmoezeniers samen in Blankenberge voor de jaarlijkse studiedagen. Een verslag van de inhoud van deze studieperiode vind je elders in dit blad. Er werd afscheid genomen van padre Pierre Brusten die 65 jaar jong de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt en padre Claude Selis die de overstap naar de burgerpastoraal heeft gemaakt. Op woensdag waren tevens de godsdienstleerkrachten en de pastorale medewerk(st)ers van de partij. De studiedagen waren zeer aangenaam en verliepen in een bijzonder goede sfeer. Dat belooft voor de toekomst van de aalmoezeniersdienst!
Op 28 oktober ontving de Opperaalmoezenier Van den Berge de Sloveense Opperaalmoezenier Plut in het kader van een bilaterale uitwisseling tussen België en Slovenië. Het was een verrijkende bijeenkomst die toeliet elkaars eigenheid beter te leren kennen. Terwijl in België de aalmoezeniersdienst een inwendig bekeringsproces doormaakt, gegeven de fundamentele veranderingen binnen Defensie, blaakt de Sloveense aalmoezeniersdienst van zelfvertrouwen en toekomst binnen een land dat zich met een vernieuwd elan integreert in de Europese unie. De landen uit het voormalige Oostblok kunnen ons heel wat bijbrengen!

Padre Wilfried De Coster is in opvolging van padre Pierre Brusten benoemd tot diensthoofd van de Waalse provincies. Als kersvers diensthoofd vertrok hij op 29 oktober richting Kaboel met het Regiment van de Ardense Jagers uit Marche-en-Famenne om er padre te zijn voor de Belgen op de luchthaven. Hij zal er verblijven tot begin 2006 om dan opgevolgd te worden door padre Eric Pétré die op zijn beurt twee maanden in de Afghaanse hoofdstad zal verblijven met een bijzondere aandacht voor de F-16 piloten en het personeel van de luchtmacht.
Padre Johan De Burggraeve is eind november vertrokken naar Mitrovica waar hij bij een andere compagnie van de Ardense Jagers pastoraal werkzaam is. Hij zal er blijven tot midden februari om dan door een protestantse padre opgevolgd te worden.

Het nieuwe jaar biedt zich weerom fantastisch aan! Moge 2006 voor jullie allen vrede en geluk brengen!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.