Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2005

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2005

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

2/2005

De kroniek bij nummer 100 van ‘Om en Rondom’ wordt niets speciaals. Maar het is toch boeiend even gekeken te hebben in het nummer 1 dat in 1980 verscheen. Het verscheen niet op tijd. Er zat een tekst in met excuses omdat het nummer dat voorzien was te verschijnen voor Pasen, na Pasen in de bus viel. Voor ons is het een troost dat zelfs illustere voorgangers problemen hadden met de timing van de drukkerij. In die zin is er weerom niets nieuws onder de zon.
De vorige ‘Om en Rondom’, nummer 99, was jammer genoeg niet op tijd. Je kon je bijvoorbeeld nog inschrijven voor activiteiten die al voorbij waren. Gelukkig zijn er nog andere wegen zodat wie wou deelnemen, het ook heeft gedaan. Maar er is hoop voor de toekomst. Wij geven niet op en beloven volgend jaar het vooropgestelde schema te volgen… als er geen onvoorziene vertragingen optreden. Het is zoals rijden met de trein: het is altijd een beetje reizen, maar je bent maar zeker dat je er bent als je mag uitstappen op het vooropgestelde perron… terwijl je ‘Om en Rondom’ rustig wegstopt in je tas…

De Opperaalmoezenier was op 19 april 2005 aanwezig op de vormingsdag van JoB om er als gastspreker te fungeren. In de namiddag werd het fort van Breendonk bezocht. Het was een aangrijpend gebeuren dat oproept zich constructief op te stellen met het oog op een vredevol samenleven in respect voor andere culturen, godsdiensten en overtuigingen. Humanitaire operaties dragen bij tot het verspreiden van deze boodschap over de hele wereld.
Op 21 april 2005 werd er tijdens een symposium van Echo in de Militaire School afscheid genomen van padre Claude Selis die de actieve dienst verlaat om zich ten volle toe te wijden aan de parochiepastoraal in Woluwe. Met een dankbaar hart werd er verwezen naar de vele verwezenlijkingen die Claude als padre en intellectueel heeft gerealiseerd in de aalmoezeniersdienst en in de Militaire School. Gelukkig heeft hij toegezegd lid te blijven van het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek om er verder na te denken over de bijbelse en ethische aspecten van het omgaan met vraagstukken van oorlog en vrede, geweld en tolerantie, geloof en ongeloof. De kroniek in het Franstalige broertje van ‘Om en Rondom’, namelijk ‘Regards et Rencontres’, was altijd boeiende lectuur. De vele artikels die Claude er publiceerde waren juweeltjes van inzicht en verrijking. Hopelijk slokt de pastoraal hem niet teveel op zodat er nog vele boeiende lectuur uit zijn pen mag verschijnen.
Van 9 tot 11 mei was er in het kader van bilaterale activiteiten een Slovaakse delegatie van het legerbisdom van Slovakije op bezoek. De Opperaalmoezenier en padre Wim Smit waren de gastheren. Het programma bestond uit een bezoek aan Waterloo, het oorlogsmuseum en de oorlogsgraven te Ieper onder deskundige begeleiding van Kolonel SBH b.d. Cyriel Desmet. Ter afsluiting werd 10 W Tac te Kleine Brogel bezocht waar padre Eric Pétré de rondleiding verzorgde. Internationale uitwisselingen laten toe mee te bouwen aan een nieuw Europa waar de grenzen van weleer meer en meer vervagen met het oog op een nieuwe stabiliteit die een louter economische éénwording overstijgt. De Europese gedachte mag groeien door onderlinge kennismaking en het smeden van nieuwe vriendschapsbanden over grenzen heen. Aalmoezeniersdiensten mogen daar ten volle hun steentje in bijdragen.
In eenzelfde kader mogen ook de conferenties van de aalmoezeniersdiensten van de NAVO gezien worden. Zo nam Opperaalmoezenier Van den Berge deel aan de jaarlijkse internationale bijeenkomst van de NAVO-luchtmachtaalmoezeniers AAFCCC in Nederland van 1 tot 3 juni. Luchtmachthoofdaalmoezenier Marc Lateur kon om dienstredenen niet aanwezig zijn.

De godsdiensten dragen hun steentje bij tot onderlinge verzoening en groeiende eenheid. In dat kader onstond de internationale militaire Lourdesbedevaart na de tweede wereldoorlog. Dit jaar had zij voor de 47e keer plaats. Op 25 mei vertrokken bussen richting Lourdes, vooral bezet met leerlingen van de scholen voor onderofficieren van Zedelgem, Dinant en Saffraanberg om aan de bedevaart deel te nemen. Op 27 mei vertrok een tweede groep met het vliegtuig. Het werd opnieuw een mooi gebeuren van gebed en uitwisseling, zowel nationaal als internationaal. Met opgewekt gemoed keerden de pelgrims terug en hopen er volgend jaar opnieuw bij te zijn.

In Gavere was er op 27 juni de jaarlijkse studiedag van de Nederlandstalige aalmoezeniers. Padre Marc Vanvooren was er zoals altijd de perfecte gastheer. Er werden heel wat ideeën over de toekomst van de aalmoezeniersdienst uitgewisseld. In een volgende nummer van ‘Om en Rondom’ wordt hiervan gewag gemaakt. Het middagmaal mocht de inspanning van de voormiddag laten overgaan in een zekere ontspanning zodat de padre’s met opgeladen batterijen terug hun kazernes mochten vervoegen.
Kardinaal Danneels bracht op 19 juli een pastoraal bezoek aan 10 W TAC te Kleine Brogel. Hij ging er voor in de eucharistieviering en huldigde zo de nieuw ingerichte kapel in, die vanaf nu de Memorial Chapel van de Luchtmacht wordt genoemd. Zij bevat geklasseerd meubilair en een glasraam dat verwijst naar de Luchtmachteenheden en de overledenen van de luchtmachteenheden. Luchtmachthoofdaalmoezenier Marc Lateur, ere-luchtmachtaalmoezenier Albert Peeters, padre van 10 W TAC Eric Pétré, en diensthoofd van de Vlaamse Provincies padre Johan Van Den Eeckhout concelebreerden. Ook padre Marc Vanvooren van Gavere was aanwezig. Voor de militairen van 10 W was het een hoogdag. Zij waren bijzonder vereerd met het bezoek van de kardinaal die hiermee zijn interesse in en respect voor de inzet van de militairen betoont.
Op 1 juli ging de adjunct van de Opperaalmoezenier hoofdaalmoezenier Pierre Brusten op pensioen. Als diensthoofd van de Waalse Provincies zette hij zich in voor het goed van de Waalse padre’s. Ook was hij padre in de Genieschool te Jambes en in het 4e Genie te Amay. Wij danken Pierre voor zijn vele jaren inzet in de aalmoezeniersdienst en wensen hem een welverdiende rust toe. Dit laatste is relatief want Pierre blijft pastoor in de parochie te Boninne en zal zich verder ten volle op de parochiepastoraal toeleggen.
Terwijl er her en der activiteiten plaats vinden in België en omgeving, hebben wij altijd enkele padre’s op humanitaire missie. Wij vergeten hen niet. Met hen denken wij vooral aan de honderden Belgische militairen, kaders en soldaten die zich in Kosovo en Afghanistan binnen een internationale troepenmacht inzetten voor het behoud van de vrede. Padre Dominique Chaboteau was tot half mei in Kabul en vloog begin juni richting Kosovo om er tot eind juli in Mitrovica padre te zijn. Hij werd er afgelost door padre Renaat De Paepe die zich de komende maanden pastoraal inzet voor zijn manschappen op de grens tussen de Servisch-Kosovaarse en Albanees-Kosovaarse invloedssfeer. Padre Jan De Bruyne was in juli en augustus in Kaboel om er de Belgische militairen die de luchthaven van Kaboel bewaken, spiritueel en moreel bij te staan. De protestantse padre Don Casteleyn nam van hem de fakkel over begin september om er tot eind oktober de aalmoezenierstaak waar te nemen. Intussen is padre Michel Quertemont bekend in Congo waar hij verschillende maanden verbleef met manschappen van 2 Cdo en andere eenheden die er plaatselijke militairen opleiden om de taak van vredeshandhaving in hun land ter harte te nemen. Zo bevinden er zich met defensie padre’s in drie werelddelen: Europa, Azië en Afrika. Wordt de wereld dan toch meer en meer een dorp?

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.