Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2004

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2004

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

2/2004

Deze kroniek is wat korter. Het is immers vakantie. De activiteiten die hebben plaats gevonden sinds begin april, worden hier kort weergegeven. Voor het verslag van de Lourdesbedevaart (eind mei) verwijzen wij u naar het artikel eerder in dit nummer.

Opperaalmoezenier Van den Berge ging op 16 april 2004 in de dekanale kerk te Lokeren voor in de uitvaartplechtigheid met militaire eer van Dhr. Georges Thuysbaert, secretaris-generaal en directeur van DGHR (wat in verstaanbare termen wil zeggen dat hij baas was van het personeel van defensie).
Van 17 april tot en met 20 april vertegenwoordigde de Opperaalmoezenier de aalmoezeniersdienst op een congres in Rome.
Van 31 mei tot en met 6 juni nam hij deel aan de AAFCCC conferentie in Deblin in Polen (Internationale conferentie van de Navo Luchtmacht aalmoezeniers).
Van 14 juni tot en met 21 juni bevond hij zich te Slovenië en van 30 juni tot en met 5 juli was hij in Slovakije. Beide bezoeken hadden plaats in het kader van bilaterale activiteiten.

Op 28 juni had de jaarlijkse trefdag plaats voor Nederlandstalige aalmoezeniers in de luchtmachtkazerne te Gavere. Adjudant Bracke van 1 Para kwam er een voorstelling geven van de nieuwe structuur van Defensie. Ook gaf hij uitleg bij de nieuwe luchtmobiele en vlug inzetbare troepenmacht van de Navo (NRF: Nato Responsive Force). Nu binnen het leger de ene herstructurering de andere opvolgt, is het goed een professionele uitleg te krijgen om te blijven weten waarbinnen wij als padre’s functioneren. De studiedag bestond verder uit een mooie gebedsdienst opgesteld door godsdienstleerkracht Didier Van Thorre, die de aanwezigen toeliet zich spiritueel te verdiepen. Er werd geëindigd met een fijne maaltijd die in een broederlijke en aangename sfeer verliep en toeliet mooie herinneringen op te halen en van gedachten te wisselen met het oog op de toekomst.

Tot slot de humanitaire zendingen in het buitenland:
Padre Marc Lateur verbleef in Kosovo gedurende de maand juni. Hij werd er opgevolgd door padre Claude Selis die juli voor zijn rekening nam. In augustus en september is padre Jan De Bruyne in deze voormalige provincie van ex-Joegoslavië. Padre André Decock zal de troepen er pastoraal begeleiden gedurende oktober en november. Wie weet, verlegt de Belgische humanitaire aanwezigheid zich in de Balkan wel opnieuw richting Bosnië in het kader van de overname van de missie in dit gebied door de West-Europese Unie. Wij zien wel…
Intussen is de Belgische troepenmacht uitgebreid in Afghanistan. 1 Para werd aangeduid om in Kabul-stad een deel van het grondgebied te controleren in het kader van de herstabilisering en in voorbereiding op democratische verkiezingen. Padre Johan Van Den Eeckhout vertrok mee begin augustus en verblijft er tot eind september. Hij wordt afgelost door padre Eric Pétré die in oktober en november in Kabul zal verblijven. Deze missie omhelst ook de Belgische militairen die de luchthaven bewaken en de Belgen die deel uitmaken van het Eurocorps dat vanaf begin augustus het bevel voert over ISAF in Kabul en omgeving.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.