Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2007

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2007

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

1/2007

Verandering is de vader van alle dingen. De actuele samenleving lijkt dit devies tot leidraad te nemen. Ook Defensie ontsnapt er niet aan… en dus ook niet de katholieke aalmoezeniersdienst. Er is immers opnieuw iets veranderd. De divisie Well Being waartoe Sarm/C (Service d’assistance religieuse et morale / catholique – Dienst voor religieuze en morele bijstand / katholiek) behoorde, is hervormd. De katholieke aalmoezeniersdienst, samen met de protestantse en de israëlistische aalmoezeniersdient, alsook de humanistische dienst, zijn weggetrokken vanonder de vleugels van Well Being. Zij maken voortaan deel uit van DG HR (Human Resources), de dienst van het personeel van Defensie. Deze verschuiving is vooralsnog niet gepaard gegaan met een nieuwe verhuis. Wij bevinden ons dus nog altijd in het Militaire Hospitaal te Neder-over-Heembeek, maar de militaire structuur die de aalmoezeniersdienst ondersteunt, bevindt zich nu bij DG HR. De overgang is vlot verlopen. Met de nieuwe contactpersonen is het goed en aangenaam werken. Een verandering hoeft niet altijd een verslechtering te zijn. Deze verandering is eerder een verbetering. Misschien zal er in de toekomst nog heel wat verbeteren… maar daarover berichten wij wel in een volgend nummer van Om en Rondom / Regards et Rencontres!

Back to the future! Met terugwerkende kracht zijn padre Wilfried Decoster en padre Johan Deburghgraeve benoemd tot hoofdaalmoezeniers. Het KB dat deze benoemingen regelt, is gepubliceerd op 21 april 2007. De benoemingen zelf gaan terug op 1 augustus 2006. Proficiat aan de nieuwe hoofdaalmoezeniers, die in hun functie diensthoofd van de Waalse provincies en diensthoofd van de Vlaamse provincies zijn.

Van de huidige opperaalmoezenier wordt gezegd dat hij niet veel op zijn bureel in Neder-over-Heembeek is. Eigenlijk is dat niet slecht want een goede aalmoezenier mag je niet te veel op een bureel vinden. Hij of zij dient onder de mensen zijn. Toch heeft de afwezigheid van de opperaalmoezenier ook te maken met verschillende congressen en cursussen die hij heeft bijgewoond in binnen- en buitenland.
Zo was de opperaalmoezenier op 20 en 21 maart ’07 te Diest als gastheer voor de vierlandenconferentie. Met de katholieke opperaalmoezeniers van Nederland, Duitsland en Luxemburg was er halfjaarlijks overleg. In het bijzonder werd er gesproken over internationale samenwerking tijdens humanitaire missies. Aangezien er niet altijd een katholieke padre aanwezig is op missie onder de soldaten, is er afgesproken dat er in noodgeval kan beroep gedaan worden op een padre van een bevriende natie. De éénwording van Europa en het werken aan de peiler van de Europese defensie binnen de Navo, laat toe dat er ook voor de geestelijke en morele begeleiding wederzijdse steun en openheid is.
Van 15 tot 20 april 07 nam de opperaalmoezenier deel aan een vorming ‘Introduction to the Ethics of Peace‘ (inleiding tot vredesethiek) in Hamburg. Het congres ging door in de lokalen van het Duitse ‘Instituut voor Theologie en Vrede‘ en was een denk- en studieweek op hoog niveau. Als thema’s werden behandeld: het conflict in Afghanistan en de gevolgen voor de vredesethiek; bijbelse en theologische fundamenten van een christelijke vredesethiek; studie van het kerkelijke spreken over vrede en conflictbeheersing; kritische analyse van actuele folterpraktijken; islamitische kijk op de strijd tegen de Taliban in Afghanistan. Het was een stevige studieperiode die heel wat stof gaf tot verder nadenken over geweld, vrede en humanitaire interventie. Wordt vervolgd in 2008!
Van 24 april tot 27 april bevond de opperaalmoezenier zich in Libanon op bezoek bij het Belgische detachement te Tibnin dat er in het kader van een VN-resolutie toeziet op een staakt-het-vuren tussen de Hezbollah en Israël. De Belgen zetten zich vooral in bij het ontmijnen van de grensstreek en hebben ook een veldhospitaal uitgebouwd dat zieke en gewonde VN-militairen opvangt en verzorgt. De Belgen dragen zo op prachtige wijze hun steentje bij binnen een wereldwijd zoeken naar vrede en toekomst voor de volkeren.
Op 7 mei ’07 vertrok de opperaalmoezenier naar Oberammergau aan de voet van de Duitse Alpen om er tot 11 mei de ‘Nato/PfP Chaplain Operation Course‘ te volgen. Deze cursus voor aalmoezeniers brengt padre’s uit de Navo en uit bevriende naties samen om er, ongeacht hun godsdienst, na te denken over de aanwezigheid en opdracht van aalmoezeniers binnen operationele zendingen. Over de grenzen heen blijken de uitdagingen, verwachtingen en problemen waarmee aalmoezeniers te maken krijgen binnen de veelheid aan naties in weinig van elkaar te verschillen. Daarom ook is deze cursus zeer verrijkend. In 2008 wordt opnieuw een Belgische padre naar Oberammergau gestuurd om er in internationaal gezelschap supplementaire vorming te ontvangen.

Van 9 tot 14 mei vond de 49e internationale militaire bedevaart te Lourdes plaats. Elders in dit blad vind je een verslag van de unieke ervaring die er ook dit jaar weer werd beleefd. In het bijzonder zijn wij fier op de detachementen van de scholen voor onderofficieren te Zedelgem, Dinant en Saffraanberg, die het Belgische vaandel met stijl begeleidden en zo België uitstraling gaven midden een zeer internationaal gezelschap. Volgend jaar wordt een jubileumjaar voor de Lourdesbedevaart. 50 jaar samenkomen en bidden voor vrede in de wereld zal op een bijzondere wijze worden gevierd. Noteer alvast de datum: 22-26 mei 2008.

Wij vergeten niet de padre’s die de soldaten begeleiden op humanitaire zending.
Padre Eric Pétré kwam eind juni terug van Libanon waar hij Belufil II spiritueel en moreel heeft ondersteund. Hij houdt zich klaar om rond de kerst- en nieuwjaarsperiode opnieuw met soldaten aan een humanitaire missie deel te nemen. Padre André Decock kwam eind juni terug van Afghanistan waar hij, na zijn deelname aan de Lourdesbedevaart, nog voor een maand terug zijn plaats innam onder de soldaten van Isaf 13. Padre Geert Dewulf kwam eind juli terug van Kosovo waar hij Belkos 25 gedurende vier maanden met zijn gewaardeerde aanwezigheid ondersteunde. Begin september scheept hij in als marine-aalmoezenier op het nieuwe schip Leopold I van de Marine. Dit nieuw aangekochte schip maakt zijn maidentrip met een opdracht in internationale wateren die drie maanden zal duren. Intussen is padre Johan Deburghgraeve eind juli naar Kosovo vertrokken om er in Mitrovica de Belgische soldaten te ondersteunen. Padre Wim Smit vertrok begin augustus naar Afghanistan om bemoedigend aanwezig te zijn onder de militairen die deel uitmaken van Isaf 14. Eind juli verbleef padre Michel Quertemont enkele dagen te Kigali waar hij de families van de in 1994 vermoorde paracommando’s begeleidde bij een bezoek aan de plaats van het tragische gebeuren. Hij deed dit op vraag van minister Flahaut, die het initiatief nam tot dit bezoek.

Er is lang gewacht op een nieuw jaarboek van de katholieke aalmoezeniersdienst. Het laatste dateerde van 2004. De editie 2007 is onlangs gedrukt en verspreid. Nu al wordt er gewerkt aan een volgend ge-update jaarboek dat begin 2008 verschijnt!

El Reppo wenst aan alle lezers nog een mooie zomertijd toe die hopelijk ten volle zal zijn door gebroken als deze Om en Rondom / Regards et Rencontres in de brievenbus valt!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.