Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2006

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 1/2006

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

1/2006

Op 1 januari 2006 ging kanunnik Roger Van den Berge op pensioen als opperaalmoezenier en vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht. Wij danken hem voor zijn vele jaren inzet binnen de aalmoezeniersdienst. Als opvolger duidde kardinaal Danneels hoofdaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout aan. Hij is vooral bekend als padre bij de paracommando’s in Diest, Tielen en Schaffen. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe taak. Het Koninklijk Besluit dat deze benoeming bekrachtigd, is echter nog niet getekend. Uit welingelichte bron hebben wij vernomen dat de minister het dossier nog bij zich houdt. Niemand weet waarom… afwachten maar wanneer de benoeming officieel wordt!

Begin 2006 beëindigde padre Wilfried De Coster een missie van twee maanden in Kaboel. Hij werd er opgevolgd door Padre Michel Quertemont die er de militairen pastoraal en moreel ondersteunde tot eind februari. Hij werd afgelost door padre Dominique Chaboteau die in maart en april met zijn soldaten zijn steentje bijdroeg tot het vredesproces in Afghanistan.
Intussen gaat ook de missie in Kosovo verder. Zo verbleef padre Johan Deburggraeve tot midden februari in Mitrovica (Kosovo) waar hij afgelost werd door de protestantse padre Don Castelein. Eind maart was het de beurt aan padre Wim Smit om er de fakkel over te nemen. Hij zal tot eind mei in Kosovo blijven om dan het pastorale roer over te dragen aan padre Jan De Bruyne die zijn laatste missie als padre inzet. Jan gaat immers binnen enkele maanden met pensioen.
Intussen scheepte padre Geert Dewulf op 23 februari in op de Westdiep voor een zending van vier maanden. Wij mogen hierbij terecht fier zijn dat gedurende enkele maanden drie padre’s terzelfdertijd aanwezig zijn op drie zendingen!

Op 6 februari waren alle katholieke padre’s verwacht bij de Minister van Defensie. Met het oog op een hervorming van de aalmoezeniersdiensten, informeerde de Minister naar de werking en de opdrachten van de padre’s. Het werd een aangename ontmoeting in constructief overleg. Of de hervorming die zich in het zog van deze bijeenkomst afspeelt even aangenaam zal zijn, valt af te wachten! Wij houden jullie op de hoogte…

Van 13 tot 17 februari nam padre Johan Van Den Eeckhout in zijn hoedanigheid van diensthoofd deel aan de Chief of Chaplains Conference in Duitsland. Het thema betrof ‘Religion in the military today: diversity, freedom and tolerance‘. In het bijzonder werd er werk gemaakt van de bespreking van een ‘Chaplaincy Protocol for Religious Ministry and Chaplains Co-operation in a Multinational Environment‘.
Op 15 en 16 maart was er de halfjaarlijkse vierlandenconferentie in Nederland. Met de opperaalmoezeniers van Duitsland, Luxemburg, België en Nederland werd er naast een verdere bespreking van het thema van de Chief of Chaplains Conference aandacht besteed aan een vernieuwd document van de Conventie van Geneve betreffende de aanwezigheid van aalmoezeniers in oorlogsgebieden.
Van 6 tot 8 maart bevonden de nederlandstalige aalmoezeniers zich in Retie voor bezinnings- en studiedagen. Het was een aangenaam samenzijn dat gevoed werd door mooie spirituele getuigenissen over christen zijn in een moderne, ontkersten(en)de samenleving.
Op 14 maart sprak padre Wim Smit in het kader van een Koog-dag te Zedelgem over terrorisme en het rechtvaardige oorlog denken voor de leerlingen godsdienst en moraal van de onderofficierenschool en de aanwezige leden van Koog. Het was een boeiende uiteenzetting die grote interesse opwekte bij de jonge kandidaat-onderofficieren. Jonge militairen blijken echt begaan met ethische vraagstellingen en perspectieven in het kader van de taak die hen te wachten staat. Voor herhaling vatbaar!

Op 12 mei was er een afscheidsreceptie voor ere-opperaalmoezenier Van den Berge in aanwezigheid van de nuntius en kardinaal Danneels. Ook verschillende generaals waren aanwezig naast heel wat padre’s en medewerkers van de aalmoezeniersdienst. In de unieke omgeving van de Norbertijnenabdij van Grimbergen werd er gezellig gekeuveld met een hapje en een drankje. Als afscheidsgeschenk ontving de vroegere opperaalmoezenier een boek over Kerkelijk Recht. Kanunnik Roger Van den Berge wordt immers verantwoordelijk voor de kerkelijke rechtbank in het Bisdom Gent.

Van 18 tot 23 mei vond de jaarlijkse Lourdesbedevaart plaats. Het thema was: ‘Houd uw lampen brandend’. In een volgende Om en Rondom zal hierover uitvoerig worden bericht. Ondanks de afschaffing van de budgetten ter ondersteuning van deze bedevaart vanuit Defensie, ging de bedevaart normaal door en bracht het heel wat militairen uit België samen in een internationaal biddend gebeuren voor vrede en gerechtigheid! Verrijkt en bemoedigd mochten de deelnemers terugkeren, hetzij met de bus, hetzij per trein of met het vliegtuig… aan transportmogelijkheden geen tekort!

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.