“Iedereen straalt volgens mij een icoon-waarde uit!”

“Iedereen straalt volgens mij een icoon-waarde uit!”

Godsdienstleerkracht Peter Ausloos boog zich met zijn leerlingen van Saffraanberg over drie muurkranten met als thema’s: ‘iconen’, ‘verliefdheid’ en ‘inzet om iets te bereiken in het leven’.

 

Ausloos Peter

2/2007

Van Robert Kino kregen we de uitnodiging om creatief en interactief met onze jonge mensen te werken met de aangebrachte thema’s en items van de jeugdmuurkranten. Alsook om zelf ideeën aan te reiken voor het creëren van nieuwe muurkranten. We haakten onmiddellijk op deze uitdaging in. Telkens een nieuw ontwerp klaar is, houden we eerst met onze jongeren in groep een ‘verkenning’ rond het thema. Vervolgens vragen we van hen een korte, schriftelijke reflectie. Nadien worden alle binnengekomen reacties, onder eindredactie van onszelf, integraal op het internet geplaatst, op de webstek www.eigentijdsejeugd.be en www.muurkranten.be. Dit als service aan de vele zoekende jongeren-leeftijdsgenoten én volwassenen, die surfen op deze webstek. Als ‘bijschrift’ worden deze getuigenissen en belevenissen tevens gepubliceerd op de site van Uitgeverij Muurkranten: www.muurkranten.be. Een multi-mediaal initiatief dus dat nog steeds blijft doorgaan!

Wat nu, en ook in de volgende even nummers (108, 110, …) van ‘Om en Rondom’ volgt, is een selectie van reacties van onze jongvolwassenen bij telkens drie (zie hieronder: (A), (B), (C)) muurkranten van de voorbije jaargangen.


(A)
WIE IS JOUW LEVENDE ICOON,
RUGSTOOT, LICHTPUNT,
PRIKKEL OM DOOR TE GAAN?

– Wat versta jij zelf vandaag onder het woord icoon? Wat roept het bij je op?

– Noem enkele vandaag levende figuren uit jouw omgeving of uit de brede maatschappelijke wereld op, die voor jou levende iconen zijn. Noteer bij elk van hen wat voor jou juist hun icoon-waarde inhoudt.

– Denk jij van jezelf dat jij ook een of andere icoon-waarde uitstraalt, of graag zou willen uitstralen in je groep, klas, jeugdbeweging, werkplek, actie- of praatgroep?

* “Voor mij is een icoon iemand die een voorbeeld stelt, op welk gebied dan ook. Dit kan in woord, muziek, schoonheid of andere prestaties zijn. Een icoon is eigenlijk iemand die aanbeden wordt, op welke manier dan ook, en de tijd overstijgt. Hiermee wil ik zeggen dat een icoon niet gebonden is aan rages of trends.”

“Positieve iconen zijn o.a. voor mij:
Bart De Pauw en Tom Lenaerts: omdat ze een nieuw soort televisieamusement creëerden.
Madonna: omdat ze als vrouwelijke popster al zolang meedraait.
Jezus: omdat zijn boodschap tot nu toe nog altijd herdacht wordt, en Hij symbool staat voor onze godsdienst.
Stanley Kubrick: om zijn tijdloze films.”

“Ikzelf wil geen icoon zijn of worden, omdat je dan als het ware publiek bezit wordt. Ik wil niet voor heel België of voor heel de wereld in de schijnwerpers staan, maar gewoon doen wat ik wil en dit zo goed mogelijk proberen te doen.”

* “Een icoon is iemand waar je naar opkijkt om iets wat hij verwezenlijkt heeft. Dit kunnen verschillende dingen zijn: roem bereiken, revalideren na een ongeval,… Iconen kunnen ook een invloed hebben op de maatschappij. Ik bedoel: beroemde iconen zoals popsterren, acteurs, grote hervormers. Het kunnen ook minder positieve mensen zijn die hun stempel drukken. Iconen komen en gaan ook vaak. Hun roem of waardering mindert naarmate de tijd verstrijkt. In onze maatschappij hebben we veel te veel iconen om ze te kunnen onthouden.”

“Marc Herremans: een steun voor vele gehandicapten en mensen die revalideren. Die mensen kijken naar hem op. En niet alleen die mensen, maar alle mensen die iets over hem weten.
Gorbatsjov: een grote, goede hervormer.
Mijn ouders en mijn vriendenkring: ze hebben een grote invloed op me.”

“Iedereen straalt volgens mij een icoon-waarde uit. De ene al iets meer dan de andere. Ieder van ons heeft ook een (kleine) invloed op de groep en omgeving waarin hij of zij zich bevindt.”

* “Onder icoon versta ik, in de religieuze betekenis, op de eerste plaats een soort bombastische afbeelding van (een) heilige(n). Maar gereflecteerd op mens en maatschappij kan men een icoon voorstellen als iemand waaraan de anderen een voorbeeld zouden kunnen nemen. Of meer nog en sterker: iemand met charisma (een ‘betekenis’ van een dieper liggende aard), die iets betekend heeft voor iemand anders, een groep, een hele populatie.”

“Motorcrosskampioen Stefan Everts: hij heeft formidabel teruggevochten na zoveel blessureleed en staat nu terug aan de top. Hij is een levend toonbeeld van doorzettingsvermo¬gen. Veel zieke mensen zouden moed kunnen putten uit zijn voorbeeld.
Mijn ouders: ze dienen gerespecteerd te worden omdat ze jou het levenslicht hebben geschonken en voor je zorgen.
Johan Museeuw: net als Stefan Everts is hij een levend ‘sportmonument’.
Al de hardcore-producers, dj’s en hard-gabbers die in hun muziek en levenswijze blijven geloven, hoewel ze verguisd worden door de helft van de maatschappij.
De gewone man in de straat die iedere dag werken gaat en instaat voor het onderhoud van eigen kroost en haard.”

“Ik vind persoonlijk dat niemand van zichzelf zou mogen denken een icoon-waarde uit te stralen: dat zou nogal wat ego’s te voorschijn toveren. Dus laat ik ook in het midden of ik een icoon zou zijn. Ik vind dat ieder mens beter gewoon zichzelf zou zijn , in plaats van een icoon te willen zijn. Op deze manier zouden er heel wat meer ‘lichten’ in de samenleving te vinden zijn. Voor een eigen sterke persoonlijkheid zorgen is veel belangrijker dan icoon te willen zijn. Aan een sterke persoonlijkheid en een groot hart hebben de mensen mijns inziens veel meer. De mensen zullen dan wel beslissen wie ze een icoon gaan vinden, levend of overleden.”

* “Een icoon is voor mij een beeld of een afbeelding van iets met herkenbare kenmerken. Kijk maar eens in de computerwereld. Een computer is het icoontje voor “deze computer”. Als men mij een icoontje laten zien, moet ik onmiddellijk weten voor wie of wat het staat.”

Kim Clijsters – Michael Schumacher – Frank Molnar – Jennifer Lopez – Eminem – Kurt Cobain – Che Guevara – Bob Marley – Mijn moeder – Blacky…

“Ik denk dat iedereen wel een icoon-waarde uitstraalt. Je kan echter ook een negatieve icoon-waarde hebben: bijvoorbeeld als ‘dikke nek’, slijmbal, … Ikzelf straal niet echt een icoon-waarde uit, denk ik. Op deze vraag kunnen de andere leerlingen van mijn klas beter antwoorden dan ikzelf.”

* “Een icoon: een symbool op de pc. Symbolen die de mensen op weg helpen, bijvoorbeeld iconen boven een nooduitgang.”

“Mijn vriendin: ik kan alles tegen haar zeggen, en ze doet alles om mij te helpen, met welk probleem ik ook zit.
Mijn ouders. Mijn vrienden.”

“Ik denk wel dat ik een icoon-waarde uistraal. Maar je kan dat voor jezelf niet uitmaken. Anderen moeten jou een icoon vinden. Wanneer je mensen helpt, zoveel als het kan en mogelijk is, en wanneer je je correct gedraagt tegenover anderen, dan ben je een icoon, denk ik. Ik probeer dat dan ook te doen.”

* “Een icoon is een symbool dat je iedere dag waarneemt. Het geeft je een gevoel van vrede, liefde en warmte.”

Che Guevara – Martin Luther King – Mohammed Ali – Fidel Castro – Neil Armstrong.

“Of ik zelf een icoon wil zijn, weet ik niet. Een icoon kan je alleen worden door je in te zetten en door moed of respect te tonen tegenover de personen die voor of achter je staan. Hou van je vijand en bemin je naaste.”

* Een icoon is een symbolische weergave van iets dat herkend en duidelijk moet overkomen. Als je een icoon ziet, moet je de ‘historie’ ervan herinneren, waarom het een icoon is.

Mijn ouders – Ann Van Linden – Red Hot Chili Peppers – Rammstein – Piet Huysentruyt – Bryan Adams.

“Of ik er zelf behoefte aan heb een icoon-waarde uit te stralen, weet ik niet. Zolang ik maar goed sta bij mijn lief en mijn ouders, en alle mensen waarmee ik optrek, is dat genoeg. De ‘icoon’ van vriendschap en liefde, maakt mij al gelukkig.”


(B)
ONVERWACHTS
VALT HET WONDER JE TOE…

en dit hemels gevoel
wordt je bron en je doel.

“Er bestaan volgens mij wel degelijk gebeurtenissen die je leven erna drastisch kunnen veranderen. Ik vind dat je dankbaar moet zijn voor deze kansen of meevallers, en ze met beide handen moet grijpen. Op deze manier wordt het leven een stuk mooier en interessanter. Wel moet je die zaken meestal wel ‘willen’ zien of ervaren. Je moet er met andere woorden voor open staan. Vele mensen verkijken zich zodanig op het negatieve, zodat ze nu net deze kansen aan hun neus laten voorbijgaan.”

“Je wordt verliefd op het schoonste, liefste meisje van de buurt, maar je ziet dat ze jou niet ziet staan. Je begint met aandacht te zoeken en dingen voor haar te doen. Je gaat steeds beter leven. Je voelt je beter. En wanneer ‘de’ dag komt, zal het de jouwe zijn.”

“Je wordt verliefd, en het enige waarvoor je nog leeft is die liefde. Maar dit is niet altijd positief. Soms ga je zo hard op in die liefde dat je de rest verwaarloost… En dan gaat het met de liefde ook mis, en je hebt niets meer…”

“Als de liefde je ‘toekomt’, zal je ervoor zorgen dat de relatie in stand wordt gehouden. Je zal je ervoor inzetten, zodat je dit geluk kan blijven behouden. Je zal er zelfs voor ‘vechten’, als dit een echt wonder voor je betekent.”

“Liefde op het eerste gezicht bijvoorbeeld, dat is niet zoals het grapje zegt: “Liefde op het eerste gezicht is… tijdwinst”. Wanneer je verliefd bent op iemand, dan is hij/zij je doel en je bron. Je wil haar/hem en doet er zoveel mogelijk voor.”

“Liefde is voor mij een hemels gevoel. Het moet je bron en doel zijn, anders is het geen liefde volgens mij. Als je je meisje graag ziet, moet het de bedoeling zijn om de rest van je leven ermee samen te leven.”

“Liefde is iets dat onverwachts gebeurt, en is eigenlijk toeval. Want indien, zoals in mijn situatie, dat bepaald meisje, op die dag, op dat uur, mij niet had aangesproken, dan waren we – sinds gisteren – geen anderhalf jaar samen! Als je jouw grote liefde tegenkomt, dan denk je maar aan één ding waar je kunt aan denken.”


(C)
KOM OP!
DE BEUK ERIN!

Weten wat je wil,
willen wat je weet
en dan de ‘jump’ wagen!

“Ik denk dat een drijfveer in je leven je het meeste kans op vooruitgang biedt. Wanneer je niets hebt om naar uit te kijken of om naar te streven, zal je eerder geneigd zijn om het op te geven en te vervallen in werkloosheid of apathie tegenover de maatschappij en de medemensen. Wanneer je echter een doel hebt, zal je vechten om dit te bereiken en zo steeds proberen jezelf te overwinnen. Dit heeft positieve gevolgen voor je zelfvertrouwen en motiveert je.”

“Als je iets wil bereiken in het leven, is dit evident, want zo een spreuk heeft natuurlijk juist dat als doelstelling. Maar zijn we tegenwoordig niet allemaal teveel bezig met het obsessief pogen om iets te bereiken in deze aan ons opgedrongen maatschappij? Als het geloof in zo’n uitspraak je geluk verschaft en je uit de put houdt, doe dan zo verder, zou ik zeggen. Vergeet echter niet dat dit gedrag vaak ten koste gaat van menselijkheid en de omgang met mensen in het algemeen. Ik denk dat we beter zouden leren om onze kracht en overlevingsdrang te putten uit het geluk en het genot om de kleine, maar wondermooie dingen des levens.”

“Nooit aarzelen, twijfelen, te veel nadenken. Gewoon je eigen gevoelens volgen en ervoor gaan, van dag tot dag. Werken naar de toekomst toe en je vooral niet laten beïnvloeden door anderen. Je goed voelen in je vel.”

“Je moet gaan voor wat je wilt gaan. Je moet eerst zien wat je wil, zeker zijn hiervan, en er dan alles voor doen om er te geraken. Zo is het leven: je altijd inzetten voor wat je doet. Eens je opgeeft, ben je verloren, en als je dit bij alles doet, ben je een mislukk(el)ing voor het leven.”

“Je mag niet te veel twijfelen in je leven als je voor obstakels staat. Je moet weten wat je wil bereiken en je moet je er dan voor 100% voor inzetten om het te bereiken. Al moet je ervoor over hoofden springen. Niets wordt in deze maatschappij nog gegeven, je moet ervoor werken!”

“Als je weet wat je wil, moet je het ook echt willen. En dan moet je er ten volle voor gaan. Zoals hier bij ons. Ik wil in het leger en ik zal er alles voor doen om er te blijven.”

“Als je niet weet wat je wil, doe je domme dingen. Dan loop je misschien zomaar achter anderen aan en handel je tegen je persoonlijke wil. Je begint maar te jumpen als je echt gelukkig bent.”

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.