Het had ook hier kunnen zijn. Wandelend door Füssen bezinnen over Lourdes

Het had ook hier kunnen zijn. Wandelend door Füssen bezinnen over Lourdes

Lopend door Füssen bezint aalmoezenier Annie Walscharts bij en mijmert zij kort over Lourdes en het Lourdesgebeuren.

 

Walscharts Annie

2/2005

Wandelend rond Füssen alsof het in Lourdes was, denkend aan Bernadette, aan Maria.
Hetzelfde landschap maar de rivier in Duitsland heet Lech. Een kerk, een hospitaal met prachtige kapel, een stille weg naar boven…
En aan de overkant de Calvarieberg met beelden, kapelletjes, schilderijen en gebeden.
Het had ook hier kunnen zijn dat Maria verscheen aan een arm, ziek kind dat lezen noch schrijven kon.
Hierover zei Bernadette zelf : “Ik moest arm zijn en ziek anders had Maria mij nooit uitgekozen”. En zij vertelde verder over wat zij waargenomen had. De wijze heren moesten erkennen dat er iets bijzonders gebeurd was, immers nooit kon Bernadette woorden als ‘Onbevlekte Ontvangenis’ plots kennen.
Daaraan moet men denken hier aan de Lech – met dezelfde wegeltjes en het soms troebele water. De kruisweg is niet echt makkelijk maar het doet deugd het eindpunt te bereiken. Een eindpunt waar een mooi uitgewerkte kapel deel blijft uitmaken van het berglandschap. Men vindt er ondergronds foto’s van Bethlehem en boven op de kapel drie kruisen die als het ware het berglandschap overheersen. Even tot rust komen met een gebed en een blik op Christus wiens handen niet aan het kruis vastgenageld zijn. Met één hand reikt Hij ons zelfs een hostie aan : “Neem en eet en blijf dit doen om te gedenken dat ik de Messias ben”.
Het had ook Füssen kunnen zijn waar een jong meisje verkondigde : “Mij is gevraagd te vertellen, niet : te doen geloven”.
Daarin kan zij ons grote voorbeeld zijn.
Een uitnodiging om open te staan voor de grote liefde van Maria en haar Zoon – voor de Goddelijke Liefde van de Zoon en zijn Vader.
Laten we getuigen waar we getuigen kunnen – praten waar we uitgenodigd worden te praten – luisteren waar van ons gevraagd wordt te luisteren. Laten we ten alle tijde tijd maken voor elkaar – tijd delen met elkaar want daar waar mensen in vriendschap samen zijn daar is de Heer in hun midden.
Lourdes: het had ook Füssen kunnen zijn of een heel andere plaats waar ook ter wereld – een plaats van eenvoud en rust, een plaats van verbondenheid met Maria, haar Zoon en diens Goddelijke Vader.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.