Feest bij KOOG en een nieuw logo

Feest bij KOOG en een nieuw logo

Rond de viering van 40 jaar KOOG organiseert de christelijke onderofficierengemeenschap een reeks activiteiten. Eén van de vernieuwingen betreft de voorstelling van een nieuw logo. Proost Annie Walscharts licht de symboliek van het logo toe.

 

Walscharts Annie

108/2008

Vorige keer mocht ik u vertellen over de voorbereidingen rond “40jaar KOOG” die volop aan de gang waren. Ondertussen heeft 6 december zijn beloften waargemaakt.
Gezelligheid, vriendschap, een goede samenwerking met o.a. de groep Encounter Vlaanderen en de Parochie van Peutie (met enkele mensen van KAV aan het stuur)… alles was er die dag. Zelfs de Sint die onze Opperaalmoezenier een gelukkige verjaardag kwam wensen – wij sloten ons uiteraard bij die wensen aan.
Er waren feestelijke maar ook ernstige, stille en rustgevende momenten. Het is immers goed in ’t eigen hart te kijken en zo vanuit wat voorbij is de toekomst tegemoet te gaan. KOOG heeft een nieuw logo en een slogan om rond te werken. De viering in de kerk van Peutie gaf ons de gelegenheid dit alles voor te stellen.
Hierbij kan u het nieuwe logo vinden samen met het bijhorende woordje uitleg uit de viering.

KOOG 6 december 2007

Enkele uren geleden mocht ik goede morgen wensen en nu maak ik van de gelegenheid gebruik om als proost van KOOG een woordje te zeggen bij het einde van deze namiddagviering in de kerk van Peutie. Samen gaan we op die manier een stukje op weg door deze dag.
40 jaar KOOG mocht niet alleen maar naar het verleden kijken worden – morgen is immers de eerste dag van de volgende 40 jaar die we graag samen aanvangen.
Vernieuwing is een woord dat vaak her en der opduikt en dat kan ook niet anders – dat hoort gewoon bij de gang van het leven. We hebben er vandaag een aantal tekens en symbolen aan vastgeknoopt.
Om te beginnen een nieuw logo waarbij ik graag wat uitleg geef.


We zijn vertrokken van het gegeven van vijf kruisen in één cirkel : één groot in het midden en vier kleinere daaraan verbonden.Wij willen graag ons kruisje met dat van Jezus verbinden. Deze kleinere kruisen willen een teken zijn van onze inzet, onze motivatie, onze goede bedoelingen. Ieder mag dit ook voor zichzelf aanvullen.
We willen in ieder geval de daad bij het woord voegen en hebben daarom in de band rond de kruisen “KOOG actief” gezet. Bij de pakken blijven zitten is er niet bij, wachten tot misschien iemand anders voor ons het initiatief neemt al evenmin. KOOG en zijn KOOG-gepensioneerdenwerking willen samen actief de toekomst tegemoet.

Het logo is uitgetekend in deze uitgebreide versie waarbij het een plaats krijgt in de kruin van een boom. We luisterden eerder in deze viering reeds naar de tekst van het mosterdzaadje dat tot een stevige boom werd. Boom in de bijbelse taal het Hebreeuws – Aramees betekent stevig vast staan en dat willen wij met KOOG ook doen stevig in onze schoenen staan – weten waar we voor staan en dat ook durven vertellen aan wie het al dan niet horen wil.
De mosterdboom waarover eerder sprake was, wordt eigenlijk niet zo een echt grote boom in de zin van hoog worden. Deze boom moet het eerder hebben van zijn weide takken, uitgestrekt en stevig – hij geeft plaats aan o.a. vogels om er een thuis in te bouwen, om er in te schuilen, om er tot rust te komen. Bomen en hun takken zijn zeer belangrijk zo b.v. ook voor kleine mensen zoals Zacheus die daardoor even boven de anderen kon uitkijken naar Jezus die tot hem maar ook tot ons zegt: “Ik wil bij jou op bezoek komen”. We vinden dit gegeven terug in de naam Nazaret – nazar betekent immers tak in zoverre dat die bescherming biedt en een veilige plek wil zijn. Is het dan toevallig dat Jezus een Nazareeër was? Ook bij Hem zijn we welkom : ook bij Hem vinden we een veilige, rustige thuis. Graag willen we ook dat voorbeeld volgen. Een tak zijn voor elkaar, een plaats waar mensen welkom zijn. Het woord “christenen” wordt ook vandaag nog vertaald door Nazarim. Graag willen we die naam waardig zijn.

En dat brengt ons in één rechte lijn bij ons laatste symbool en bij de slogan die we voor de eerstkomende tijd gekozen hebben. Waarschijnlijk hebben jullie met heel wat nieuwsgierigheid gekeken naar de versiering aan de stoelen in de middengang. De zakjes mogen er nu wel afgenomen worden zodat jullie kunnen zien wat erin zit. Inderdaad bonen, kleine bonen.Geen mosterdzaadjes maar bonen omdat KOOG een boon heeft voor ieder van jullie, voor iedereen. Straks gaat niemand met lege handen naar huis – iedereen krijgt enkele boontjes mee met de keuze : ze enkele uurtjes laten weken en verwerken in het één of ander lekker gerecht of ze enkele dagen laten weken, ze planten en er een leuke plant uit laten groeien. Ik wens jullie met beide keuzes heel veel succes.
KOOG een vereniging van mensen met een duidelijk doel voor ogen. Mensen die zich willen inzetten voor de anderen, die iets te bieden willen hebben, die gastvrij willen uitkijken naar ieder die samen met hen op weg wil gaan. Mensen die daarvoor durven vertrouwen op de steun van elkaar maar ook van Jezus die hen zoveel goede voorbeelden gegeven heeft. KOOG-actief met een boontje voor ieder die onze weg kruist.In deze viering hebben wij God willen danken voor wat voorbij is, maar we willen ook bidden tot God opdat Hij naast ons zou blijven staan in de periode die wij tegemoet gaan.

God, blijf ons nabij en help ons de juiste keuzes te maken voor de toekomst. Help ons nooit te vergeten wat we hier vandaag aan elkaar en aan U beloofd hebben.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.