Kardinaal Danneels opende het academiejaar in de KMS

Kardinaal Danneels opende het academiejaar in de KMS

Op woensdagavond, 7 oktober 2009, ging Kardinaal Danneels, samen met opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout, voor tijdens de eucharistieviering voor de opening van het academiejaar.
De vieringen, die plaatsvinden op de vooravond van de officiële opening, zijn een traditie in de Koninklijke Militaire School. Omdat dit jaar voor de School echter een feestjaar was – 175 jaar KMS en 100 jaar op de huidige site – wilde ook de aalmoezeniersdienst haar steentje bijdragen aan deze viering. Daarom werd de Kardinaal, als Militair Ordinarius, gevraagd om tijdens de traditionele eucharistieviering voor te gaan.
Een afgeladen volle kapel telde zo’n tweehonderd kaderleden en leerlingen van de School, en bijzondere genodigden, waaronder de Minister van Defensie, Pieter De Crem.
Na deze mooie en ingetogen viering, die werd opgeluisterd door de Popband, de Fanfare en het Afrikaanse koor van de RMA MusicBand, bood de aalmoezeniersdienst een receptie aan aan de aanwezigen.
Zowel voor de Koninklijke Militaire School als voor de aalmoezeniersdienst werd het een memorabele en zeer geapprecieerde avond.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.