Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek stelt nieuwe studies voor

Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek stelt nieuwe studies voor

Het Centrum voor Theologie en Militaire Ethiek heeft voor de geïnteresseerde lezer, op zoek naar onderzoek rond pastoraal en politieke theologie, twee nieuwe bijdragen op deze website ter beschikking gesteld.

De eerste bijdrage heeft als titel De katholieke lekenaalmoezenier op missie. Ontstaan, spanningen en deugden van een (ver)nieuw(end) concept meegekregen. In dit artikel wordt in een eerste luik gezocht naar de oorsprong van het legeraalmoezenierschap voor leken in de kerkelijke documenten. De auteur vond voornamelijk twee documenten, die voortsproten uit het Tweede Vaticaans Concilie, die van belang zijn om deze vernieuwing te plaatsen. In het tweede luik wordt, ondersteund door persoonlijke ervaringen en daaraan gelinkte dagboekfragmenten, een analyse gemaakt van het werk van de katholieke lekenaalmoezenier, zijn of haar specifieke bijdrage op zending, en de spanningen en voordelen die hun unieke invalshoek met zich meebrengt.

Het tweede artikel is het laatste in een drieluik over schendingen van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme. Het eerste artikel schonk de lezer een blik achter de schermen van de post-9/11 veiligheidspolitiek van Amerika en Europa. Het tweede focuste op het gebruik van marteltechnieken bij het ondervragen van terrorismeverdachten. En dit artikel werpt een analytische blik op het voornamelijk juridische en filosofische debat dat na 11 september 2001 is ontstaan rond de keuze voor meer veiligheid in ruil voor bepaalde verworven rechten. De visies van politici en wetenschappers worden hier toegelicht.
In het tweede deel van dit artikel ontwikkelt de auteur een eigen kritiek op de premisses van het debat, en biedt hij een inleiding in wat hij de ethiek van de ‘politieke belofte’ noemt. Een ethiek die als gids voor de toekomst kan dienen.
Dichter bij de actualiteit kan deze bijdrage nauwelijks zitten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.