Programma Echo (2004-2005)

Programma Echo (2004-2005)

Programma Echo 2004-2005

Donderdag 14 oktober 2004
Carl Ceulemans

Rechtvaardige oorlog en terrorisme
Carl Ceulemans (°1964) is doctor in de politieke wetenschappen en werkzaam als repetitor in de leerstoel filosofie aan de KMS. Hij is gespecialiseerd in het domein van de politieke en sociale filosofie en de militaire ethiek. Hij schreef enkele bijdragen in ‘Moral Constrains on War: Principles and Cases’ en was co-gastauteur van een themanummer van het tijdschrift ‘Professional Ethics’ over militaire gehoorzaamheid. Ook in tijdschriften als ‘Res Publica’, ‘Vrede en veiligheid’, ‘Journal of Military Ethics’ en ‘Internationale Spectator’ schreef hij rond verschillende militair-ethische thematieken.

Donderdag 10 februari 2005
Erik De Soir

Is irrationeel gedrag in een irrationele situatie… rationeel?
Erik De Soir (°1965) studeerde in 1989 af aan de KMS in de richting ‘Alle Wapens’. Na een postgraduaat in de rampengeneeskunde en het rampenmanagement keerde hij naar de school terug om er vanaf ’91 Psychologie te doceren. Zijn licentie in de psychologie behaalde hij in ’95 aan de K.U.Leuven. Een diploma dat hij in ’98 aanvulde met een diploma van ‘Echtpaar-, Gezins- en Seksuele Therapie’.
Van zijn hand verschenen boeken als ‘Traumatische stress en politie’, ‘Op het netvlies gebrand’, ‘Handleiding voor de emotionele doorwerking van schokervaringen’ en ‘Leidraad voor omgaan met rouw’. Op dit moment werkt hij aan een doctoraatsproject met de ronkende titel: ‘Peritraumatische reacties, dissociatieve fenomenen en de klinische relevantie van traumatische herinneringen’.

Donderdag 21 april 2005
Claude Selis

Geweld, oorlog en vrede in de bijbel
Claude Selis (°1951) is licentiaat in de filosofie en in de Oosterse geschiedenis. Hij is dominicaan en als aalmoezenier sinds 1996 verbonden aan het Bisdom bij de Krijgsmacht.
Reeds enkele jaren werkt Claude Selis aan zijn omvangrijke studie over het thema ‘Geweld, oorlog en vrede in de bijbel’. De edities die hij reeds uitbracht, zijn interessante en boeiende inleidingen die te denken geven.
Voor deze lezing spitst hij zich toe op de geweldproblematiek binnen het Oude Testament.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.