Auteur: admin

Violence, guerre et paix dans la philosophie. Une analyse du thème dans l'Antiquité grecque.   Selis Claude Présentation générale: Le premier dossier concerne l'Antiquité grecque classique d'Homère à Aristote (soit du 8° au 4° siècle avant notre ère). C'est une période de choix (mais pas la plus facile) pour...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 109/2008 Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre's op de hun geëigende wijze...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 3/2007 Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer 'Om en Rondom/Regards et Rencontres' van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het...

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek. Doopuittreksels Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven....