Nieuws

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wensen Kanunnik Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier, aalmoezenier Robrecht Boone, pastoor van de parochie, en de leden van de kerkfabriek van Sint-Jacob op Koudenberg het...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 109/2008 Terwijl de nieuwe minister van defensie Pieter De Crem er voor zorgt dat de militairen en hun missies voldoende aandacht krijgen in de media, werken de padre's op de hun geëigende wijze...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.   Van Den Eeckhout Johan 3/2007 Rond het begin van het nieuwe jaar krijg je het laatste nummer 'Om en Rondom/Regards et Rencontres' van 2007. Deze keer was de drukkerij overstelpt met allerhande te drukken zaken zodat het...

Verslag van de JoB-dag van 18 februari 2003 die gewijd was aan de zee en de visserij. Decock André1/2003De wereld van de zee is een aparte wereld, met eigen bewoners, vissen en schaaldieren, met eigen bezoekers, vissers en matrozen en mensen die luieren in het zand. Met eigen voertuigen, reuzen...