Nieuws

Donderdag 18 februari 2010: L'appui juridique en Ops, une perspective des relations avec les autorités religieuses (Cdt Dominique Crevecoeur) Donderdag 6 mei 2010: Europe la lente émergence d'une communauté de valeurs (Ignace Bertain, Dominicain) Donderdag 21 oktober 2010: De analyse van de locale toestand door de Int...

Dinsdag 9 februari 2010: Abdij van Gistel: Bezinning rond Valentijn + uitleg legende St. Godelieve + rondleiding in de Abdij Dinsdag 27 april 2010: Domein van Bokrijk: verleden, heden en toekomst + bezoek aan het domein Dinsdag 10 augustus 2010: JOB-P-dag met gepensioneerden + VOP-ers: Zeebrugge Dinsdag 21...

Job had een beklijvende vormingsdag over het leven na een verkeersongeval. In het volgende nummer van Om en Rondom komt daar een uitgebreid verslag over. Iedereen kan alvast nu reeds een kijkje nemen door via google de naam Sabine Cocquyt in te tikken. Via de links op haar...

De Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal (IDGP) organiseert op zondag 18 oktober 2009 een Familiedag in de Oude Abdij van Kortenberg. Met een gevarieerd programma, midden een prachtige omgeving, worden ouders, grootouders en kinderen uitgenodigd om elkaar te ontmoeten en aan te sluiten bij één van...

Dinsdag 17 februari 2009: Bezoek aan de abdij van Grimbergen Donderdag 23 april 2009: Bezoek aan Seafront te Zeebrugge Dinsdag 8 september 2009: Bezoek Mechelen (Dossin-kazerne) en Fort van Breendonk Donderdag 10 december 2009: Brasschaat of Antwerpen...

Aalmoezeniers op zending: Libanon Johan Van Den Eeckhout (Belufil 7: december 2008 - januari 2009) Dominique Chaboteau (Belufil 8: april - mei 2009) Afghanistan Wilfried De Coster (ISAF 18: januari - februari 2009) André Decock (ISAF 19: maart - juni 2009) Wilfried De Coster (ISAF 20: september - oktober 2009) ISAF (Kandahar): Eric Pétré...

Woensdag 17 december 2008 Cdt Carlo VAN DEN BERGE Psychologische zorg in het kader van militaire operaties De psychologische zorg tijdens en na een militaire zending is onmiskenbaar deel geworden van de voorbereiding op missies in de schoot van Defensie. Deze dimensie is een effectieve verantwoordelijkheid van de...

Dinsdag 10 februari 2009: Plaats: Dep Vmg 6A te Brasschaat Thema: crisisteam N.O.H. Rondleiding in het museum en bezoek aan de oude voertuigen. Dinsdag 21 april 2009: Plaats: Abdij van Zevenkerken, bij Pater Nicolaas. Lourdesbedevaart: 15-16-17 mei 2009. Dinsdag 11 augustus: JoB-P-dag: we bezoeken Gent Dinsdag 6 oktober 2009: Plaats: Westakkers St. Niklaas. Thema: De stille...