Auteur: Geert Dewulf

Kaddisj voor de wereld.  Our Lady of the Desert Als je hoog boven de wolken vliegt krijg je het bijzondere gevoel dat alles wat zich daar beneden – onder de wolken – afspeelt, bijkomstig is. Boven de wolken een ervaring van de realiteit.  Een ervaring van de...

Provincie West-Vlaanderen Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie Ook dit jaar zijn verschillende collega's, oud-collega's, oudgedienden, burgers van Defensie van de provincie West-Vlaanderen overleden. De Katholieke Aalmoezeniersdienst van de Provincie West-Vlaanderen nodigt u van harte uit om hen te gedenken. We willen dit doen in een eucharistieviering...

Opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout, Vicaris-generaal, heeft de eer U uit te nodigen voor de Heilige Mis, voorgegaan door Monseigneur André-Joseph Léonard, Militaire Ordinarius, ter gelegenheid van zijn afscheid, op donderdag 25 februari 2016 om 18.00 uur, in de Sint-Jakobskerk op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel.   A.A.U.B. voor 22 februari...

We melden het overlijden van Miel Pietercil. Hij was jarenlang actief in de MILAC, eerst als naaste medewerker van aalmoezenier Sooi Willems en Geo de Poovere, nadien als opvolger van Geo. Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2015 om 10.30 uur in de St.-Jacobuskerk van...