Nieuws

Rond de viering van 40 jaar KOOG organiseert de christelijke onderofficierengemeenschap een reeks activiteiten. Eén van de vernieuwingen betreft de voorstelling van een nieuw logo. Proost Annie Walscharts licht de symboliek van het logo toe. Walscharts Annie108/2008Vorige keer mocht ik u vertellen over de voorbereidingen rond...

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek. Doopuittreksels Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven....