Programma Echo (2006-2007)

Programma Echo (2006-2007)

Programma Echo 2006-2007

Op donderdag 19 oktober start de Echo opnieuw met een lezingenreeks. Hieronder vindt u het programma met de data, de sprekers en hun thema.

Donderdag 19 oktober 2006:

Wim Smit
‘De katholieke lekenaalmoezenier op missie. Ontstaan, spanningen en deugden van een (ver)nieuw(end) concept’

Donderdag 14 december 2006

Kol. SBH Hans Roels
‘Op zending in het buitenland. Problematieken van buitenlandse operaties vanuit het gezichtspunt van een ervaringsdeskundige’

Voor 2007 zijn twee lezingen gepland, waarover we later meer precieze gegevens ter beschikking zullen stellen:

Donderdag 8 februari 2007:

Monique Weis (ULB)
‘Théologies de la Guerre’

Donderdag 10 mei 2007:

Claude Selis
‘Approche exégétique de la violence’

Voor beide lezingen van 2007 volgt nog de precieze thematiek en titel.

Alle lezingen beginnen stipt om 16u. in de symposiumzaal van de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, Brussel).
Alle militairen, werkzaam aan de KMS, de leerlingen van de School, officieren en gepensioneerde officieren zijn van harte uitgenodigd.
De lezingen zijn kostenloos, maar we vragen wel om uw aanwezigheid tijdig te melden aan Cdt v/h Vliegwezen Michel Aerts: michel.aerts@mil.be
Na de lezing, die stopt om 18u., is een drink voorzien.

We hopen van harte u op onze lezingen te mogen begroeten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.