Kardinaal Danneels bracht een bezoek aan Marche-en-Famenne

Kardinaal Danneels bracht een bezoek aan Marche-en-Famenne

Op maandag 27 november heeft Kardinaal Danneels en bezoek gebracht aan het Kamp Koning Albert in Marche-en-Famenne, om er het personeel van de 7de Brigade en van het Kamp te ontmoeten. Bij zijn aankomst werd de Kardinaal ontvangen door Kolonel Babette – de Commandant van de Brigade. Die stelde hem ook zijn medewerkers en de Beninese officieren voor. Daarna kreeg de Kardinaal een briefing waarin het personeel, de eenheden, de missies waaraan de Brigade heeft deelgenomen, de binding met de natie en het materieel werden toegelicht. Hier werd reeds duidelijk dat ook de menselijke waarde één van de rijkste elementen uit leven en werk is.
Het beeld van het leger, zoals het werd toegelicht, is er één van professionaliteit met performant materieel en een buitengewone soepelheid. ‘Zich op dergelijke professionele en efficiënte wijze voorbereiden, doet zich respecteren op zending, en helpt ook om de landen te pacificeren waarnaar de militairen op missie worden gestuurd.’ Dat zou een korte samenvatting kunnen zijn van de presentaties.
De interesse van de Kardinaal ging daarna uit naar de menselijke dimensie van de militair. Hij werd ontvangen in het Centre Princesse Mathilde waar hij het werk aanmoedigde van hen die de families opvangen terwijl de militairen zich in het buitenland bevinden. Een ‘cel families’ maakt het mogelijk om iemand te vinden die luistert en steun verleent, maar om eveneens talrijke andere diensten te verlenen wanneer een lid van de familie op missie vertrekt. Een reeks bemiddelaars in de talrijke domeinen (psychologisch, sociaal, religieus…) staan ter beschikking van hen die dit wensen. Ook de aalmoezenier van het Kamp maakt deel uit van dit team.
Een ander deel van de aandacht ging tijdens dit bezoek uit naar de kinderen in de crèche van dit Centrum. De kinderen zelf keken vooral verbaasd toen plots zoveel mensen bij hen opdoken.
Van daar ging het naar ‘la Cervoise‘ voor een brunch waarop de gast van de dag zich kon onderhouden met de Korpschef, de vertegenwoordigers van de onderofficieren en de beroepsvrijwilligers van de verschillende eenheden van de Brigade Gauloise.
De ontdekking van het Kamp werd voortgezet met een toer langs de installaties die aan de militairen ter beschikking worden gesteld in het kader van hun training. De grootheid en de mogelijkheden van de sportzaal hebben reeds meerdere mensen met verstomming geslagen. Ook de water- en recyclage-installaties zijn indrukwekkend. De Commandant van het Kamp, de Majoor Fivet trok er de aandacht op de ecologische dimensie van de manier van leven in het kamp, op verschillende domeinen: het sorteren van het afval, de zuivering van het water… Het instructiemateriaal dat de militair moet voorbereiden op zijn zendingen, de simulatietoestellen, de cursuszalen, de schietstanden, de garages… allemaal werden ze voorgesteld aan de Kardinaal. Nadien kwam nog het plein, met het dorp Focagne, waar de militairen worden getraind. De Kardinaal zelf vertelde hoezeer hij niet enkel onder de indruk was van de installaties en de mogelijkheden, maar ook van de schoonheid van de natuur en de omgeving.
In de namiddag vond ook een zegeningsviering plaats in de nieuwe kapel van Kamp Koning Albert. Volgend op de ontwikkeling van het Centre Princesse Mathilde en de integratie van de aalmoezenier hierin, werd beslist om de kapel te verplaatsen, dichter in de nabijheid van de logementen van de militairen die in het Kamp leven. Een sympathieke kapel, dicht bij de mensen, werd ingericht. De doopvont van een kathedraal werd aangebracht, net als de klok en haar sokkel. Daarvoor waren grote werken nodig die, met dank aan het personeel van het Kamp, werden gerealiseerd. Tijdens zijn homilie wees de Kardinaal erop hoezeer de kapel een venster is op de verticale dimensie, de dimensie van het verlangen naar God. En het feit van gesitueerd te zijn op die plaats van het leven, biedt aan iedereen de mogelijkheid om in contact te komen met God, voor een moment waarop de ziel zich kan voeden. De ontmoetingsplaats werd gezegend met de woorden: “Dat op deze heilige plaats, Uw Naam geheiligd moge zijn, Uw Woord beluisterd en Uw wonderen gevierd. Dat Uw Volk zich met vreugde verzamelt om te delen in het Lichaam en Bloed van Uw Zoon. Dat iedereen in U de trouwe tochtgenoot moge vinden tot op de dag waarop U ons verzamelt in Uw Huis.” De ceremonie zelf werd beëindigd op de tonen van de muziek van de 7de Brigade Gauloise.
Een laatste ontmoeting met de leden van de Eenheden van de Brigade sloten de mooie dag volledig af. Met dank aan de Kardinaal voor zijn bezoek. Onze Bisschop bij de Krijgsmacht heeft opnieuw zijn interesse getoond voor de militairen door zijn bezoek aan de Brigade. Dank eveneens aan al diegenen die deze dag hebben voorbereid en georganiseerd.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.