Auteur: Geert Dewulf

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wensen Kanunnik Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier, aalmoezenier Robrecht Boone, pastoor van de parochie, en de leden van de kerkfabriek van Sint-Jacob op Koudenberg het...