Woensdag 30 juni 2021: Ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.

Woensdag 30 juni 2021: Ontmoetings-en studiedag voor de katholieke aalmoezeniers in het Diocesaan Pastoraal Centrum te Mechelen.

Periodieke samenkomst van de katholieke aalmoezeniers, waarbij samen-zijn en vergadering centraal staan.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.