Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 15 december 2020.

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 15 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag  15 december 2020 laten we ons inspireren door Jean Paul Sartre [1]:


Niet in de afzondering zullen we onszelf ontdekken, maar onderweg, in de stad, in de menigte, als ding onder de dingen, als mens onder de mensen.

Gebed:  Ik verlang u te zoeken[2]

Ik heb U nodig, Heer. Want zonder U droogt mijn leven uit.

Ik wil U ontmoeten in het gebed, in Uw onmiskenbare aanwezigheid
gedurende die ogenblikken waar ik mij bevind tegenover de stilte, tegenover U.

Ik verlang U te zoeken! Ik verlang U te ontmoeten wanneer U leven geeft aan de natuur die U hebt geschapen. (2)


Erwin Vilain, diaken – aalmoezenier


[1]Jean Paul Sartre, Situations, Gallimard, Paris 2010

[2] Pierre Teilhard de Chardin, Le milieu divin, Editions du Seuil 1957, page 94


Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.