Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 12 december 2020.

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 12 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag  12 december 2020 laten we het woord aan Michel de Montaigne[1]

“De waarde van het leven ligt niet in de lengte der dagen, maar in het gebruik dat we hiervan maken; een mens kan lang leven maar toch erg weinig geleefd hebben.” (Essays 1,51)

 Gebed: Leven is drager van hoop

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.

Sint-Franciscus van Assisi

                                                                       Erwin Vilain, Aalmoezenier-diaken


[1] Arlette Jouana, Montaigne  Biographies NRF Gallimard, Paris 2017 ;

   Montaigne, Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiades, Paris 1962

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.