Mededeling van opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT

Mededeling van opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT

(Dubbelklik op de titel)

Vrienden,

Het coronavirus heeft ons en onze militaire wereld in een bijzondere situatie gebracht. Als onderdeel van de bredere samenleving, hebben de militaire activiteiten en het gemeenschappelijke bezig zijn, verplicht een andere vorm aangenomen. Dat is niet louter en alleen in ons land het geval, het spreidt zich uit over de hele wereld.

De katholieke aalmoezeniersdienst zet zijn engagement, vanuit de Dienst voor Religieuze en Morele bijstand, ten volle verder. Het gebeurt wel op een specifieke wijze, gegeven de omstandigheden en de restricties die worden opgelegd. De aalmoezeniers doen momenteel vooral home-working aangezien hen gevraagd is, zoals het aan alle militairen en burgers werkzaam bij Defensie, gevraagd is, om geen onnodige verplaatsingen te maken. Je zal hen dus niet zien in de kazernes of in de eenheden, tenzij het werkelijk nodig is, en dan nog zal het alleen gebeuren met toestemming van de militaire overheid en het diensthoofd (de opperaalmoezenier).

Gehoor gevend aan de richtlijnen van de Belgische bisschoppen, zullen zij ook niet voorgaan in eucharistievieringen of gebedsdiensten, geen doopsels of huwelijken vieren, geen sacramenten toedienen… Bij uitzondering behoort alleen een ingekorte uitvaartdienst tot de mogelijkheden.

De padre’s staan bekend om hun creativiteit om de hun toevertrouwde mensen, militairen en burgers, bij te staan, met hen onderweg te zijn, hen in hun geloof te ondersteunen of in hun menszijn te bemoedigen. In deze coronatijden doen zij dat vooral via technologische weg: E-mail, GSM en telefoon, facebook pagina, WhatsApp, Messenger en noem maar op. Er is een veelheid aan mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven, elkaar te bemoedigen en te steunen, zorg te dragen voor elkaar, elkaar niet uit het oog te verliezen. Het gebeurt hier ten lande, maar het voltrekt zich ook over de grenzen heen naar de mannen en vrouwen toe die op missie zijn. Je blijft verbonden met elkaar.

Als katholieke aalmoezeniersdienst zetten wij vooral in op de netwerken waarover de padre’s beschikken. Het vertrouwen dat doorheen de jaren werd opgebouwd, mag de basis vormen om niemand aan zijn of haar lot over te laten. Tevens wordt er mee nagedacht en gewerkt binnen en vanuit de Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand om de mogelijkheden tot het contacteren van een aalmoezenier (katholiek, protestant, jood, moslim) of een morele consulent aan de grote militaire gemeenschap kenbaar te maken, voor zover dit nog niet het geval zou zijn.

Tot slot wil ik nog meegeven dat de bredere Kerkgemeenschap gebruik maakt van zijn kanalen om gelovigen de kans te geven in deze coronatijd tot gebed of bezinning te komen, of op afstand eucharistievieringen en gebedsmomenten te volgen. Ga hiervoor naar de website kerknet.be of cathobel.be. Je vindt er een boodschap van de kardinaal, tevens legerbisschop, of interviews met bisschoppen en religieuze voorgangers, gebeden, bezinningen, verdiepingsmomenten. Je gelovige leven wordt er door op een andere wijze dan gewoonte, gevoed en verrijkt, je relatie met God kan er een nieuw gelaat krijgen.

Vanuit de katholieke aalmoezeniersdienst blijven wij verbonden met jullie allen, draag zorg voor jullie zelf, jullie families, jullie vrienden en werkmakkers, draag zorg voor jullie geloof en jullie geestkracht.

Wij duimen voor een snelle omslag van de coronaplaag… maar dragen intussen mee in het hart en in het gebed zij die ziek zijn, zij die moeilijkheden ondervinden, zij die steun nodig hebben. Wij vergeten hierbij ook niet zij die heengaan en de beproefde families en vrienden.

Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier

JVDE

 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.