Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 17 november 2018

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 17 november 2018

De opperaalmoezenier van de Katholieke aalmoezeniersdienst en tevens vicaris-generaal van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter nagedachtenis van de overledenen militairen, reservisten en burgers van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel op zaterdag 17 november 2018 om 17 uur. Deze herdenkingsdienst wordt voorgegaan door opperaalmoezenier Johan Van Den Eeckhout. Iedereen is van harte welkom, maar om organisatorische redenen wordt gevraagd om zich in te schrijven via de pastoor van de Koudenbergparochie, aalmoezenier Robrecht Boone: robrecht.boone@gmail.com of telefonisch op 02/502 18 25 of  0476/77 81 32.

(Met de TREIN via Brussel-Centraal is het 8 minuten wandelen naar de kerk van Sint-Jacob op de Koudenberg en dit via de Kunstberg richting Koninklijk Paleis.)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.