Zesde zondag van de vasten, PALMZONDAG: Marcus 14,1-15,47

Zesde zondag van de vasten, PALMZONDAG: Marcus 14,1-15,47

Het passie-evangelie is te lang om hier af te drukken. Lees het passieverhaal van Marcus er op na in de Willibrordvertaling (1995), in de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) of in de Bijbel in Gewone Taal (2014). In het Lectionarium voor zon-en feestdagen (B-cyclus) vindt u het onder nummer 58.

Palmzondag, Palmpasen of Passiezondag is de laatste zondag van de 40-dagentijd en de 1ste dag van de Goede Week die eindigt op Stille Zaterdag. Op Palmzondag herdenken we hoe Jezus op een ezel met groene palmtakken als koning van de vrede door mensen in Jeruzalem ontvangen wordt.

Wanneer je naar de kerk gaat op Palmzondag, kan je palmtakjes meebrengen voor anderen indien zij dit wensen. Je kunt ze ook nieten op een kaartje en er eventueel een tekstje bij schrijven.

Een klein beetje groen
voor op het kruis
en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje hoop
voor in jouw huis
en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje liefde
voor in jouw gezin
en zie het komt weer tot leven.

Een klein beetje geloof
voor deze wereld
en zie hij komt weer tot leven

Antoon Vandeputte

Bron: Pastorale zorg: teksten van de Goede Week

Geen reactie's

Geef een reactie