‘Wie is Christus voor jou?’ Een gesprek met leerlingen in Saffraanberg

‘Wie is Christus voor jou?’ Een gesprek met leerlingen in Saffraanberg

Een vraaggesprek met leerlingen van de Koninklijke Technische School in Saffraanberg rond het thema ‘Wie is Christus voor jou?’.

 

Ausloos Peter

1/2003

De redactie van Radio Spes (Brussel), ‘bestelde’ bij Eigentijdse Jeugd (Dilbeek) voor het Kris Kras-jongerenprogramma 62 items over de Christusfiguur. De titel van deze programmareeks luidt: “Djeezes, nep of…?” Voor de realisatie van deze uitdaging zocht de E.J.-radio-redactie zoveel mogelijk medewerkers om dit item te stofferen.
In de voorbije maanden verscheen eveneens een jeugdmuurkrant op 2000 plaatsen in Vlaanderen met dezelfde uitnodiging. De binnengekomen reacties werden gepubliceerd op twee interactieve websites: www.eigentijdsejeugd.be en www.um-graphics.com (Uitgeverij Muurkranten, Brugge). Van een multimediaal project gesproken dus: radio, maxi-kleurenposters, websites! Het Christus-materiaal van de 62 radio-uitzendingen zal later als doorstromingsmate¬riaal aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld wor¬den.

De opdracht was de volgende. Beantwoord de vraag: “Wie is Jezus voor jou?”
• tovenaar ‘Potter’ of dienstbare bondgenoot?
• superpower ‘Bush’ of geweldloze antiheld?
• messias ‘Fortuyn’ of duurzame doorzetter?
• shocking ‘Eminem’ of goddelijke dromenzaaier?
Ook met een groep jonge militairen (16 jaar en ouder) in opleiding uit de Koinklijke Technische School (Saffraanberg, Sint-Truiden) haakten we in op deze uitdaging. Ziehier hun persoonlijke inbreng.

Voor mij is Jezus iemand die een emotionele revolutie ontketend heeft. Zelfs als hij de zoon van God niet is, heeft Hij zeker een aardse waarde. Hij heeft de mensen bewustgemaakt. Naar mijn idee was zijn ‘campagne’ een van de beste bewustma¬kingscampagnes ooit, aangezien zelfs nu nog, 2000 jaar later, mensen naar zijn voorbeeld willen leven. Zijn voorbeeld is ‘het laten blijken van liefde’ voor al het omringende. Als een ‘held’ iemand is die werkt voor een goede zaak, zal ik het eens zijn als men zegt dat de Jezus-figuur de grootste ‘held’ van alle tijden is.

Volgens mij is Jezus een ideaalbeeld voor de mensen. Hij wilde een ideale wereld scheppen en wilde zelf het voorbeeld geven. Maar Jezus is ook een vaak aan de mensen opgedrongen figuur. Een ideaalbeeld dat ver van de realiteit staat.

Iedereen is zijn eigen Jezus. Iedereen heeft één geloof: geloof in zichzelf. Je kunt met een eigen persoonlijkheid de mooiste dingen laten ontspruiten. Let wel: ik bedoel hier niet ‘het kweken van hoogmoed’. Gewoon het creëren van een eigen standvastig karakter, waarmee je door de wereld kunt stappen.

Christus is iemand waar je op kan rekenen, als je je alleen of slecht voelt. Hij zal er zijn. Hij is de persoon die het goede op aarde behoudt.

Jezus is een persoon, gekozen door God, maar opgevoed door de mensen. Hij brengt voor mij het beeld van een geloof. Ik ben zelf niet honderd procent gelovig, maar ik geloof in Jezus en God. Wanneer ik echt in nood zit of er niet meer uit geraak, is Hij mijn uitweg. Ik zal Hem vragen om een oplossing. Ook al weet ik dat ik geen antwoord zal krijgen, is er toch het gevoel dat ik weet wat er moet gebeuren om een probleem op te lossen.

Jezus is voor mij een legende, een laatste hulpmiddel in slechte tijden. Zelf weet ik niet zeker of Hij wel bestaat. Maar je kan ook een fictief iemand gebruiken om je te steunen en om erin te geloven.

Christus is een bijbelse figuur die de mensen van alles liet geloven, zodat iedereen Hem volgde. Hij verkondigde de leer van God, iets dat alle mensen wilden horen om hun miserie te ontlopen. Ikzelf geloof niet in God, maar wel dat er ‘iets’ is. Maar wat, dat weet ik niet.

Christus is een pepmiddel. Vroeger hielp Hij de mensen die ziek waren door nieuwe hoop te geven. Nu brandt men kaarsen om op een goed einde te hopen. Bidden alleen is soms al genoeg.

Christus is de zoon van God, de Messias. Hij heeft hier ge¬leefd, om mensen te helpen. Hij is een groot voorbeeld hoe wij eigenlijk moeten leven.

Christus was een weldoener. Iemand die enkel gaf om de anderen en niet om zichzelf. Dat was volgens mij zijn grootste fout. Anders had Hij nog meer goeds kunnen doen in de wereld. En had Hij het misschien zo ver kunnen brengen dat iedereen naar zijn voorbeeld zou hebben geleefd.

Voor mij is Jezus een goddelijke dromenzaaier. Er zijn nu nog altijd mensen die dromen over wat Jezus ooit verteld heeft: vrede, eerlijkheid, …

Jezus is volgens mij een bekend, fictief iemand. Er zal wel zo een figuur bestaan hebben, maar er is veel rond verzonnen. Er is maar één iemand waar je in moet geloven, en dat is in jezelf.

Ik geloof dat Christus een beetje in elke mens zit, en dat sommige mensen dat meer laten ‘uitkomen’, door bijvoorbeeld aan goede daden mee te helpen. Je kunt Christus in jezelf laten ‘uitkomen’ door gewoon een paar mensen in je buurt te helpen. Door bijvoorbeeld hun gras te maaien… Of zoals deze slogan: “dienen is beter dan verdienen”.

Jezus is iemand die heeft bestaan en een aantal speciale dingen heeft uitgevoerd. Hij wilde de vrede bewaren en iedereen gelijk behandelen. Hij is eerder een soort anti-Bush: vrede brengen in plaats van oorlog.

Jezus is als een politicus. Politici proberen je te overtuigen met allerlei verhalen, maar je moet altijd naar de ‘tweede’ betekenis van hun woorden luisteren. Toch ben jij nog altijd verantwoordelijk voor jouw mening. Anderen kunnen jouw leven leiden en veranderen, maar je gedachten kunnen ze je nooit afnemen.

Ik beschouw Jezus als een doorzetter en een koppig iemand. Na al de tegenstand die Hij had, bleef Hij doorzetten en mensen doen geloven. Hij was ook wel een ‘shocking’ iemand, doordat Hij (zogezegd) blinden weer liet zien en lammen weer liet lopen.

Christus is voor mij een goddelijke dromenzaaier, die het leven beter en meer leefbaar maakt. Ik zou Hem eerder vergelijken met een politicus vóór de verkiezingen dan met Eminem.

Jezus is een persoon waar we ons veel kunnen bij voorstellen. We zullen ook altijd twijfelen over Hem. Kloppen die verhalen? Aanhoort Hij de gebeden? Ik kan hem vergelijken met een Jommeke: altijd mooie verhalen, maar wat moet je ervan denken?

Voor mij is Jezus iemand waar je je aan optrekt, iemand tegen wie je alles kan zeggen en vertellen. Iemand die je sterkt!

Voor mij is Christus een (gewone) man die je leven voor een deel bepaalt. Een dienstbare bondgenoot dus.

Christus is voor mij een ‘hoopgever’. In de verhalen over Hem zit altijd een moraal, die je hoop en raad geeft. Ik lees zijn verhalen als ik in de put zit.

Christus is voor mij zoals Harry Potter: een fictief persoon die voor mij nooit bestaan heeft. Hij is er om kleine kinderen te boeien met fantasierijke verhaaltjes.
Je bent wie je bent, en je doet wat je doet. Laat je niet te veel inspireren door de anderen en fake zeker niet.

Jezus was zoals een ezel: koppig, vastberaden, maar ook hulpbehoevend. Mensen profiteerden van Hem.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.