Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2007

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 2/2007

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

2/2007

Een korte kroniek vind je aan het einde van dit novembernummer van Om en Rondom – Regards et Rencontres. De nummers van ons tijdschrift volgen elkaar immers vlug op. Wij hebben wat achterstand in te halen en bieden onze lezers graag drie volwaardige nummers per jaar aan. Daarom krijgen jullie in dit najaar drie nieuwe exemplaren van ons tijdschrift. Het vorige nummer dat in de loop van oktober in de bus viel, had eigenlijk eind juli dienen verdeeld te zijn. Maar vertraging in de drukkerij liet niet toe op tijd klaar te zijn met de druk. Excuses hiervoor!

Vertragingen kunnen zich overal manifesteren… de trein heeft vertraging, het vliegtuig heeft vertraging, de regeringsvorming heeft vertraging… alleen de humanitaire zendingen lopen geen vertraging op. Zij gaan consequent verder ten dienste van vrede en stabiliteit in de wereld. Ook de padre’s blijven fris en gezwind de militairen pastoraal begeleiden tijdens missies in het buitenland. Zo is padre Eric Pétré midden oktober vertrokken naar Libanon waar hij deel uitmaakt van het contingent Belgische blauwhelmen dat er toeziet op vrede en veiligheid. Hij zal er blijven tot begin 2008. Padre Johan Deburggraeve vertrekt midden november naar Afghanistan waar in Kaboel de internationale luchthaven door Belgische militairen wordt bewaakt. Ook hij blijft er tot begin 2008. Padre Johan Van Den Eeckhout (opperaalmoezenier) vertrekt begin december naar Kosovo om er een kleine twee maand de Belgen pastoraal te begeleiden tijdens hun zending in Mitrovica in het kader van de vredevolle heropbouw van Kosovo. Zo mogen de Belgische soldaten met de kerst- en nieuwjaarsperiode rekenen op padre’s die deze bijzondere dagen met hen doorbrengen ver van huis, ten dienste van de vrede.

De website van de katholieke aalmoezeniersdienst kan nu ook aangeklikt worden vanuit Defensie. Wie onder DGHR SARM aanklikt, vindt er de verschillende geledingen van deze dienst waaronder de katholieke aalmoezeniersdienst resorteert als SARM/C. Via deze link kom je terecht op de website die ook te vinden is onder www.army-chaplaincy.be.
Intussen kan deze link ook aangeklikt worden vanuit Kerknet, de website van de katholieke kerk in Vlaanderen. Ga naar kerknet (www.kerknet.be), klik er ‘Kerk in Vlaanderen’ aan en ga naar ‘bisdommen’, je vindt er het Bisdom bij de Krijgsmacht met onder andere de link naar de website van de katholieke aalmoezeniersdienst. Ook via www.catho.be, de website van l’Eglise Catholique de Belgique on-line, kan je een referentie vinden naar het bisdom bij de krijgsmacht. Hier is voorlopig nog geen rechtstreekse link met de website van de aalmoezeniersdienst aanwezig.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.