Programma Echo (2008-2009)

Programma Echo (2008-2009)

Woensdag 17 december 2008

Cdt Carlo VAN DEN BERGE

Psychologische zorg in het kader van militaire operaties
De psychologische zorg tijdens en na een militaire zending is onmiskenbaar deel geworden van de voorbereiding op missies in de schoot van Defensie. Deze dimensie is een effectieve verantwoordelijkheid van de commandant op alle niveaus, en zal geïllustreerd worden aan de hand van concrete casussen uit de persoonlijke ervaring van Cdt VAN DEN BERGE.
Naast RMO met de ervaring van talloze zendingen ter ondersteuning van de brigade ParaCdo, is hij sinds enkele jaren ook het hoofd van het RMO-team van ACOS Ops&Trg. Zijn uiteenzetting zal zowel door Nederlandstaligen als Franstaligen te volgen zijn.

Dinsdag 31 maart 2009

Mevr. Brigitte HERREMANS

Het Israëlisch-Palestijns conflict. Een genuanceerdere benadering dan diegene die we uit de internationale media kennen

Het conflict in het Midden-Oosten is helaas een weerkerend thema in de internationale actualiteit. Het kan interessant zijn om de geweldspiraal met een frisse blik te bekijken, door de ogen van het internationale humanitaire recht. Naast deze aanpak, zal ook de omvang van het geweld met betrekking tot de burgers en de problematiek van de wrede politiek in deze lezing behandeld worden.
Brigitte HERREMANS werkt bij Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen en kan zich beroepen op een buitengewone terreinkennis. Ze zal haar lezing in het Nederlands geven.

Dinsdag 5 mei 2009

Cdt (R) Erwin VILLAIN

De missie van de Belgische CIMIC in Kananga (2008-2009): een persoonlijke ervaring

De Democratische Republiek Congo is nog steeds een geprivilegieerde actiezone voor het werk van CIMIC. Defensie is op die manier betrokken in de vorming van de plaatselijke Genie en in de training van een ‘Rapid Reaction’-bataljon ten voordele van de Afrikaanse Unie. Deze twee assen leggen het accent op de continuïteit en hebben, vóór alles, de verbetering van het dagelijkse leven van de locale bevolking op het oog.
Cdt-reservist Erwin VILLAIN werkt in de burgerij in de bibliotheek van het seminarie te Brugge. Hij zal zijn uiteenzetting in het Frans geven.

VOOR INFO EN INSCHRIJVINGEN

Michel AERTS
Renaissancelaan 30
1000 Brussel
Fax: 02/742.67.09
SDS: ERM/DEAO, E70

Of u kan ook rechtstreeks mailen naar volgend mailadres: michel.aerts@mil.be

Voor meer informatie:
Tel.: 02/742.65.04 (Michel Aerts)
Bemilcom : 9-2428-6504

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.