Minister De Crem te gast op de 50ste Internationale Militaire Bedevaart

Minister De Crem te gast op de 50ste Internationale Militaire Bedevaart

Op 25 en 26 mei was Defensieminister Pieter De Crem te gast op de jubileumaflevering van de Militaire Bedevaart. Hij was er op uitnodiging van de Franse Minister van Defensie, maar nam uitgebreid de tijd om de Belgische delegatie te begroeten en de leerlingen uit Saffraanberg toe te spreken. Een opgemerkte ontmoeting die bij de leerlingen een diepe indruk heeft nagelaten.
In de nasleep van dit bezoek kondigde de minister ook nieuwe maatregelen aan rond zingeving in het leger.
Hieronder vindt u alvast enkele uittreksels uit de pers over de voorgestelde nieuwe maatregelen en zijn persoonlijke de evaluatie van dit Lourdesbezoek:

300 BELGISCHE MILITAIREN IN LOURDES
BRUSSEL (KerkNet) – Ruim 300 Belgische militairen en hun familie namen deel aan de jubileumeditie van de Internationale Militaire Bedevaart naar Lourdes. De voorbije week waren niet minder dan 23.000 militairen uit de hele wereld naar Lourdes gekomen om er de 50ste Internationale Militaire Bedevaart mee te maken. Zij namen er deel aan verschillende gebedsvieringen en bezinningen, er was een intens beleefde ziekenzalving en tal van andere activiteiten. Zo was er in het centrum van Lourdes ook een heus vredesdorp gebouwd en ging er een Universiteit van de Vrede door.
Tijdens de slotviering, op de weide van de overzijde van de Grot, ging kardinaal Christophe Schönborn voor, samen met talrijke (leger)bisschoppen en aalmoezeniers. De aanwezigen, waaronder minister De Crem en de Ierse president Mary McAleese, trotseerden ruim anderhalf uur een striemende regen.
In zijn homilie riep kardinaal Schönborn de soldaten op om “vredestichters te zijn en beschermers van het menselijk leven, in alle omstandigheden. Vooral het leven van de gehandicapten, de ouderen de zieken.” Hij vroeg hen ook om zich in volle vertrouwen over te geven aan Maria, die het leven bij uitstek heeft gedragen: Jezus onze verlosser”. “Wij hebben behoefte aan jullie engagement” benadrukte de kardinaal. “Maar we hebben ook nood van soldaten voor Christus, zowel leken als priesters. Zeker in Europa is er een grote nood aan priesters” Hij vroeg de jonge militairen daarom om erover na te denken of ze ook niet geroepen waren “om hun hele leven ten dienste van Christus en zijn volk te stellen.

(Bron: Kerknet)

MINISTER DE CREM WIL MEER MIDDELEN VOOR ZINGEVING
BRUSSEL (KerkNet) – In de rand van de Internationale Militaire Bedevaart naar Lourdes, verklaarde minister De Crem meer middelen te willen vrijmaken voor zingeving in het Belgische leger. De minister van landsverdediging was in Lourdes om er de Belgische deelnemers aan de vijftigste Internationale Militaire Bedevaart te groeten. De Crem zei zeer getroffen te zijn door de vraag naar zingeving bij de deelnemende jongeren van de Koninklijke School voor Onderofficieren van Saffraanberg. “Deze jongeren die op vrijwillige basis meekwamen zijn duidelijk op zoek naar een stuk zingeving en houvast in hun leven. Ik ervaar dat zingeving, al dan niet religieus gericht, in het leger erg belangrijk is. Zeker bij de vele buitenlandse opdrachten die ons leger vervult, spelen de padre’s een voorname rol. Zij zijn vaak de toeverlaat van onze militairen in moeilijke momenten. Ze bieden een luisterend oor en zijn echte klankborden, ook de morele consulenten. Ik wil daarom het kader gevoelig uitbreiden, met het oog op die missies. Ook het Koninklijk Besluit wens ik te herzien waardoor er een wedde-aanpassing mogelijk is. Ook voor de Islam wil ik de nodige omkadering aanbieden. Ik vind dit trouwens nodig willen we ook jongeren met een islam-achtergrond recruteren voor ons leger” aldus de minister die “met een tevreden gevoel” terug naar België vertrok.
(Bron: Kerknet)

Lourdes
De Crem zelf wil meer middelen vrijmaken voor zingeving in het Belgische leger, meldt Kerknet Vlaanderen. ‘Ik ervaar dat zingeving, al dan niet religieus gericht, in het leger erg belangrijk is. Zeker bij de vele buitenlandse opdrachten die ons leger vervult, spelen de aalmoezeniers een voorname rol’, zegt De Crem. ‘Ze bieden een luisterend oor en zijn echte klankborden, ook de morele consulenten. Ik wil het kader daarom gevoelig uitbreiden.’
(Bron: De Standaard)

“Ik wil meer geld voor zingeving in het leger”
Minister van landsverdediging Pieter De Crem wil meer geld voor “zingeving” in het leger. Concreet betekent dit meer aalmoezeniers en ook meer imams.
Dat zei de minister op Kerknet.be. De Crem was in Lourdes om er de Belgische deelnemers aan de vijftigste internationale militaire bedevaart te groeten. Jongeren van de School voor Onderofficieren van Saffraanberg hebben de minister duidelijk gemaakt dat ze op zoek zijn naar meer zingeving, al dan niet religieus.

Padre
“Zeker bij de vele buitenlandse opdrachten die ons leger vervult, spelen de padre’s een voorname rol. Zij zijn vaak de toeverlaat van onze militairen in moeilijke momenten. Ze bieden een luisterend oor, ook de morele consulenten. Ik wil daarom het kader gevoelig uitbreiden,” aldus de minister op Kerknet Vlaanderen. Hij wil het KB herzien waardoor er een wedde-aanpassing mogelijk is. Ook voor de Islam wil de minister meer omkadering aanbieden. “Ik vind dit nodig willen we ook jongeren met een islam-achtergrond recruteren voor ons leger,” aldus De Crem.

(Bron: Het Belang van Limburg)

Ook Radio 1 besteedde aandacht aan het bezoek en de initiatieven rond zingeving van de Minister. Via deze link kan u een radio-interview beluisteren dat op dinsdagmorgen 27 mei werd afgenomen en uitgezonden: http://www.radio1.be/programmas/och1/961193/

Op dinsdagavond 27 mei werd ook een reportage van het bezoek van de Minister aan Lourdes uitgezonden op Terzake. Hieronder vindt u de link om het interview met de minister, in de studio afgenomen na de reportage, te herbekijken: http://www.deredactie.be/cm/de.redactie/mediatheek/1.313019.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.