Programma Echo 2007-2008

Programma Echo 2007-2008

Programma Echo 2007-2008

Donderdag 18 oktober

Tom Sauer – Docent Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen

Titel: ‘Kernwapens: terug van weggeweest?’

Enerzijds zijn er velen die geloven dat kernwapens de wereld uit zijn. De Koude Oorlog is immers al lang achter de rug. Dat is een mythe; er zijn nog steeds ongeveer 25.000 kernwapens op deze aarde. Anderzijds komt de kernwapenproblematiek – voor wie het nieuws volgt – geregeld onder de aandacht; denk maar aan Iran, Noord-Korea, het rakettenschild, … Het is echter niet altijd makkelijk om de dreiging exact in te schatten.
De bedoeling van de lezing is deze nucleaire wapenproblematiek te verhelderen. Door middel van het geven van basisinformatie over wat de vernietigingskracht van een kernwapen is, welke staten erover beschikken, wat de inhoud en impact is van het Nucleair Non-Proliferatie verdrag, enz. Maar ook door een kritische analyse van de voordelen en nadelen van kernwapens, waaronder de verdere verspreiding (= proliferatie) en het gevaar van nucleair terrorisme. Om tot slot te eindigen met enkele toekomstscenario’s.

Planning voor de volgende Echo-lezingen:

Donderdag 13 december

Jacques Mylle – Professor aan het Departement Psychologie van de Koninklijke Militaire School te Brussel

Titel: Comment les différents stades d’une mission sont-elles vécus par le militaire et ses proches?

In een tijd waarin het Belgische leger volop geëngageerd is in verschillende buitenlandse vredesmissies is het goed om ook even naar de gevolgen van deze opdrachten te kijken. In zijn lezing gaat prof. Mylle in op de psychologische bevindingen bij de verschillende stadia van een zending.

Donderdag 6 maart 2008
Abied Alsulaiman – Docent Arabische Talen aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen

Titel: De schendingen van burger- en mensenrechten in de strijd tegen het terrorisme vanuit Syrische invalshoek

Vanuit eigen ervaringen en onderzoek zal hij de schending van burger- en mensenrechten onder het mom van de strijd tegen het terrorisme toelichten, met als bijzondere casus zijn thuisland Syrië.

Er is ook een lezing gepland voor donderdag 15 mei. Daarvoor wordt nog uitgekeken naar een thema en een spreker.

Alle lezingen beginnen stipt om 16u. in de symposiumzaal van de Koninklijke Militaire School (Hobbemastraat 8, Brussel).
Alle militairen, werkzaam aan de KMS, de leerlingen van de School, officieren en gepensioneerde officieren zijn van harte uitgenodigd.
De lezingen zijn kostenloos, maar we vragen wel om uw aanwezigheid tijdig te melden aan Cdt v/h Vliegwezen Michel Aerts: michel.aerts@mil.be
Na de lezing, die stopt om 18u., is een drink voorzien.

We hopen van harte u op onze lezingen te mogen begroeten.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.