Profiel Boone Robrecht

Adres:

1W Base LtCol Avi Charles Roman
1320 Beauvechain

E-mail: robrecht.boone@mil.be
Privé-adres:

Borgendaalgang 1
1000 Brussel

Privé Tel.: 02/502 18 25 – GSM: 0476/77 81 32 – E-mail: robrecht.boone@gmail.com
Curriculum vitae:

Priesterwijding op 5 juli 1980.

Hij is pastoor van de hoofdkerk van het bisdom bij de Krijgsmacht, Sint-Jacob op de Koudenberg.

Hij is aalmoezenier in Beauvechain en patiëntenaalmoezenier in het Militair Hospitaal in Neder-Over-Heembeek. Hij is tevens provincieaalmoezenier van Waals Brabant en aalmoezenier van het Brussels Stedelijk Gewest.

Daarnaast is hij is ook directeur van de Belgische militaire Lourdesbedevaart.

Hij is ook Gedelegeerde van de Heilige Stoel bij het Internationaal Comité voor Militaire Geneeskunde.