Zending 1956-1963. Vlaams Kristelijk tijdschrift voor officieren

Roger Tavernier gaat uitgebreid in op de invloed en inhoud van het tijdschrift Zending. Dat tijdschrift werd tussen 1956 en 1963 uitgegeven door de Katholieke Aalmoezeniersdienst en had als doelpubliek de officieren.

 

Tavernier Roger

Inhoud

1. Ontstaan van Zending 2. Tot wie gericht? 3. Beroep als roeping 4. Auteurs en medewerkers 5. […]

Op het scherp van het mes in intellect en empathie. Narratief denken over pastorschap in noodsituaties

Dit artikel is een uitgebreide versie van een in 2002 gegeven lezing over pastorschap in noodsituaties. De auteur gaat in op de gevoeligheden bij mensen en de plaats van de pastor op zeer gevoelige momenten. Hij doet dat aan de hand van een narratief kader, dat is ontstaan vanuit zijn ervaringen als ziekenhuispastor.

 

Interreligious education: beyond mono- and multi-religious learning?

Didier Pollefeyt, Mieke De Vlieger en Wim Smit gaan in op de mogelijkheid om een vorm van interreligieus godsdienstonderwijs te ontwikkelen. Ze ontwikkelen niet alleen een theoretisch kader, ze onderbouwen hun bevindingen ook met Vlaamse empirische gegevens.

Abstract: Until the 1970s religious education was characterized by a mono-religious point of view. Some religious pedagogues have […]

The new ‘world-ethos’ as a challenge for religious education. Inter-religious learning as an answer on the demand for a future-building dialogue

De auteur gaat in op de mogelijkheid om vanuit een nieuwe vorm van godsdienstonderwijs bij te dragen aan een verdevollere wereld. Hij doet dit, vetrekkend vanuit Hans Küngs ‘wereldethos’-idee, en voortbouwend op de analyse van de pluralist Leonard Swidler.

 

Smit Wim

1. INTRODUCTION

In spite of the frequent critic[0] that different […]

De katholieke lekenaalmoezenier op missie. Ontstaan, spanningen en deugden van een (ver)nieuw(end) concept

In dit artikel zoekt de auteur naar de oorsprong van het lekenaalmoezenierschap. Hij doet dat aan de hand van twee documenten die zijn voortgesproten uit het Tweede Vaticaans Concilie. In het tweede luik van dit artikel wordt een uiteenzetting gegeven over wat het betekent een (leken)aalmoezenier op zending te zijn, en welke vaardigheden er ‘op […]

L’aumônier laïc en mission. Origine, tensions et challenges d’un concept renouvelé

Dans cet article l’auteur est à la recherche de l’origine du concept d’aumônier laïc. Dans un premier temps, deux documents issus de Vatican II permettent de saisir la portée initiale du concept. Dans un deuxième temps et en se basant à titre illustratif sur son expérience personnelle, l’auteur met en perspective ce que signifie effectivement […]