Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit

(Klik op de titel)

Deze week zijn Pierre Coubertin en Paulus (2 Timoteüs 2,5) onze coaches.

“Een atleet wordt niet gelauwerd als hij zich niet aan de regels houdt.” (2 Timotheus 2,5)

“Sport is slechts een indirecte stimulans voor ethiek. Wil […]

Notre méditation de la semaine

(Cliquez sur te titre)

Sport et Spiritualité

Mon coach de la semaine Saint Paul 2 Timothée 2,5 et Pierre de Coubertin

“De même, si quelqu’un participe en tant qu’athlète, il ne reçoit pas la couronne du vainqueur à moins qu’il ne participe selon […]

GEBED VOOR HET NIEUWE JAAR

(Klik op de titel)

Bij het prille begin van 2021

denken we vanzelf terug aan het voorbije jaar.

In dat moeilijke jaar was corona alles overheersend.

De gevolgen van de pandemie waren niet te overzien.

In alle scherpte herinneren we ons

onze kwetsbaarheid en onze onmacht

maar ook de dankbaarheid voor zoveel inzet en toewijding van de zorgverleners.

We willen de […]

Kerstboodschap van aalmoezenier Eric Pétré vanuit Jordanië

(Klik op de titel)

Op vrijdag 18 december is aalmoezenier Eric Pétré vanuit Melsbroek samen met Belgische militairen vertrokken op vredesmissie naar Jordanië, vanwaar hij ons deze korte kerstbezinning brengt:

“In deze donkere dagen geeft een kind in een kribbe ons hoop. Van Hem gaat een licht uit over de hele wereld. We mogen […]

Kerstbezinning

(Klik op de titel)

Méditation de Noël

(Cliquez sur te titre)

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 23 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag 23 december 2020 laten we het woord aan Bernard de Clairvaux[1]

Ware liefde is tevreden met zichzelf, het wil geen andere beloning dan het object waar het van houdt.

Gebed Charles Péguy en St Grignion de […]

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 22 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag  21december 2020 laten we ons inspireren door Paul Claudel [1]:

“God is niet gekomen om het lijden weg te nemen. Hij is ook niet gekomen om het uit te leggen, maar om het te vullen met […]

Advent 2020. Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 21 december 2020.

(Klik op de titel)

Vandaag 21december 2020 laten we het woord aan Henri Louis Bergson[1]:

“Er zijn samenlevingen die geen wetenschappen, geen kunst en geen filosofie kennen. Er zijn echter nooit samenlevingen geweest zonder religie.”

Gebed : P. Eluard en Thérèse […]

4de zondag van de Advent

(Klik op de titel)

Lucas I, 26-38 : « Aankondiging van de geboorte van Jezus »

“In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea,  naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die […]