Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Advent 2020 Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 30 november 2020

(Klik op de titel)

« Diegene die liefheeft, maakt zich afhankelijk van de geliefde »

Charles Péguy, Le proche mystère de la deuxième vertu, 1912 (eigen vertaling)

Heer, ik kom voor u als een leeg huis, een huis dat […]

Viering eerste zondag van de advent vanuit het militaire kamp te Marche-en-Famenne.

(Klik op de titel)

Padre Thierry Vanderpoelen, aalmoezenier te Marche-en-Famenne, gaat ons voor in de liturgie van de eerste zondag van de advent vanuit het militaire kamp te Marche-en-Famenne. Wij zijn uitgenodigd in deze coronatijd met hem mee te vieren en te bidden, in verwachting naar Kerstmis toe. Weliswaar zijn wij door de coronamaatregelen […]

Advent 2020 Verwachtingsvol op weg – Gebed en bezinning voor 29 november 2020

(Klik op de titel)

Beste internetvrienden,

Beste collega’s,

Om de tijd van de advent, de voorbereidingstijd naar kerstmis toe, te beginnen in deze moeilijke periode van eenzaamheid en onzekerheid, van menselijke en materiële onrust, bieden we je dagelijks een korte reflectie aan op het thema “Memory of Hope”. Deze is geïnspireerd op woorden van […]

Hopen in de Advent!

(Klik op de titel)

Een krans met groen doet leven naar het licht toe.

“Elke dag wordt wat korter,elke dag wordt een beetje donkerder,elke dag een beetje meer nacht.

In de donkerte van die nachtenontsteken we elke week een kaarsje meertot we de krans rond zijnen er weer genoeg licht […]

Gedachtenisliturgie

(Klik op de titel om de herdenkingsplechtigheid te bekijken in de kerk van het Bisdom bij de Krijgsmacht, Sint-Jacob op de Koudenberg)

We zullen onze overledenen steeds gedenken en bidden voor hen én hun families… Zelfs -en misschien nog meer- in deze bijzondere tijden…

Sociale afstand zal ons niet weerhouden om onze diepe verbondenheid […]

Gebed

(Klik op de titel)

Heer God, in elk gevaar zijt Gij onze toevlucht.Het is naar U dat wij ons, in tijden van nood, keren;wij bidden U met gelovig vertrouwen :zie met erbarmen naar hen die verdriet hebben,geef aan hen die gestorven zijn eeuwige rust,troost aan hen die rouwen,genezing aan de zieken,vrede aan de […]

Liturgische kalender parochie Sint-Jacob op de Koudenberg (update)

(Klik op de titel)

Om sanitaire redenen en in een geest van solidariteit blijft de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk, tot nader order, gesloten. Dit moet ons niet beletten om voor elkaar te bidden.

Vanaf maandag 26 oktober 2020, wordt voor de cultusplaatsen in Brussel de situatie hernomen die gold onder de lockdown van het voorjaar 2020. Dit […]

Bericht van de Secretaris-generaal van de PMI Lourdes

(Dubbelklik op de titel)

Ter gelegenheid van het weekend van 15-17 mei 2020 waar normaal de 62e Internationale Militaire Bedevaart te Lourdes zou plaats vinden, heeft de secretaris-generaal van de PMI volgende boodschap verspreid:

Op zaterdag 16 mei zal de rozenkrans worden gebeden live, om 15.30 uur vanuit de Grot te Lourdes ter intentie van […]

Ere-hoofdaalmoezenier Jef VANDENHOUT overleden

(Dubbelklik op de titel)

Wij melden U het overlijden van pater Jef (Jozef) VANDENHOUT, ere-hoofdaalmoezenier en gewezen legeraalmoezenier in Duitsland. Hij werd geboren te Turnhout op 21 november 1931 en werd priester gewijd te Scheut in 1958. Vanaf 1996 was hij op rust in Diksmuide en in Torhout waar hij rustig overleed op maandag 11 […]

Videoboodschap Katholieke aalmoezeniersdienst tijdens deze coronacrisis

(Dubbelklik op de titel om de video te bekijken en te beluisteren)

De katholieke aalmoezeniers maken samen met de protestantse, de joodse, en de moslim geestelijk verzorgers, de moreel consulenten deel uit van de Dienst voor Religieuze en Morele Bijstand van Defensie. Tijdens de corona crisis blijven ze de militairen nabij.