Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Bezinningsmoment in het kader van de herdenking van WOI

Op 8 november 2015 vindt er een bezinningsmoment plaats in het kader van de herdenking van WOI. Het bezinningsmoment gaat door in de Sint-Laurentiuskerk van Antwerpen om 15.00 uur.

Lees meer: Herdenkingsdienst ANTWERPEN 8 november 2015

Komende JoB-dagen 2015

Volgende JoB-dagen zijn nog voorzien voor 2015:

1. Op 22 september 2015 bij Wereld Missie Hulp in Boechout Thema: Hoe het veiligheidsbeleid ons leven verandert

2. Op 8 december 2015 in het Canadamuseum te Adegem Thema: Vermiste personen

Overlijden Miel Pietercil

We melden het overlijden van Miel Pietercil.

Hij was jarenlang actief in de MILAC, eerst als naaste medewerker van aalmoezenier Sooi Willems en Geo de Poovere, nadien als opvolger van Geo.

Zijn uitvaart vindt plaats op zaterdag 1 augustus 2015 om 10.30 uur in de St.-Jacobuskerk van Schurhoven, Kazelstraat te 3800 Sint-Truiden.

Condoleren kan bij […]

Uitnodiging KOOG-activiteit 4 juni 2015

De uitnodiging voor de volgende activiteit van KOOG op 4 juni 2015 kan je hieronder terugvinden:

Uitnodiging KOOG activiteit 04Jun15

Gedachtenisprentje priester Jean Serruys

Het gedachtenisprentje van priester Jean kan je hier bekijken: gedachtenisprentje priester Jean

Overlijden priester Jean Serruys

Priester Jean Serruys is overleden op woensdag 4 maart 2015.

Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2015 om 10.30 uur in de kerk van de parochie Sint-Franciscus te Oostende (Assissiëlaan 1, Stene).

Overlijdensbericht: Priester Jean

KOOGdag 12 maart 2015

Op donderdag 12 maart 2015 gaat de KOOGdag door.

Meer over deze dag kan je hier lezen:

Uitnodiging 12Mar15

Overlijden dhr Georges De Poovere, medestichter en bezieler van MILAC en JoB

We delen u mee dat Dhr. Georges DE POOVERE afgelopen weekend is overleden. Hij was één van de stichters en bezielers van MILAC en van JoB, en ook lange tijd nationaal secretaris van MILAC en voorzitter van JoB.

We hebben vernomen dat de uitvaart van Georges doorgaat in het uitvaartcentrum Vandemoortele (in Begonia), Pintestraat 29, in […]

Inschrijven Internationale Militaire Lourdesbedevaart 2015

De Internationale Militaire Lourdesbedevaart  2015  gaat door van vrijdag 15 MEI tot en met zondag 17 MEI, met als thema:

“Wat heb je met je broer gedaan?”

Inschrijvingsformulieren en inlichtingen kunnen bekomen worden via Omnia Travel Leuven : vragen naar Elke PURNAL (016/24 38 37).

E-mail: bedevaarten@omniatravel.be  – Website: www.omniatravel.be

Zie ook: www.army-chaplaincy.be

De bedevaart […]

Peter Ausloos publiceert een boek over Phil Bosmans

Peter Ausloos, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht, publiceert een boek over Phil Bosmans.

Uit de handschriften van Phil Bosmans selecteerde Peter heel wat interessante fragmenten. Deze werden samengebundeld tot het boek: “Kijken in de ziel van Phil Bosmans. Dagboeknotities.”.

Lees hier het woord vooraf van Toon Osaer: Woord vooraf

Meer info vind […]