Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Tweede zondag van de vasten: Marcus 9,2-10

(Klik op de titel)

Het Woord van God:

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken […]

Vastenbezinning met padre Thierry Vander Poelen

(Klik op de titel)

Klik op de titel om de video opgenomen in de militaire kapel te Marche-en-Famenne te bekijken:

[…]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 6)

(Klik op de titel)

Voorbereiding op competitie met Georges Clémenceau en boek der Spreuken:

“Je moet eerst weten wat je wilt, dan moet je de moed hebben het te zeggen, dan heb je de energie nodig het te doen” (Georges Clémenceau)

[…]

Eerste zondag van de Veertigdagentijd: Marcus 1,12-15

Het Woord van God:

In die tijd dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bracht Hij in de woestijn door, terwijl Hij door de satan op de proef werd gesteld. Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen Hem hun diensten. Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea […]

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd

(Klik op de titel)

Christenen laten zich tekenen met een askruisje, dat herinnert aan de eindigheid van het leven.

Aswoensdag is het begin van een weg van veertig dagen die ons bij het Paasmysterie zal brengen.

U geeft ons de kans, […]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 4)

(Klik op de titel)

Coaches van de week: Heilige Paulus en Bonaparte

“Het is met de moed als met de liefde, hij verlangt hoop als voedsel” (Napoleon Bonaparte)

Dit voedsel is verborgen  bij Heilige Paulus :

“ Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft” […]

Maria Lichtmis

(Klik op de titel)

Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat ieder jaar op 2 februari gevierd wordt  Het is de herdenking van de Opdracht van de Heer in de Tempel en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen […]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 3)

(Klik op de titel)

Coaches van de week : Honoré de Balzac en de profeet Jesaja

 “Geen groot talent zonder grote wilskracht”

 (Honoré de Balzac, La muze du département; 1841)

« Wees niet bang, want ik ben bij je,vrees […]

Gebed voor de eenheid

(Klik op de titel)

Ook dit jaar vieren wij in de tweede helft van januari, van 18 tot 24 januari, de oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen.‘Blijf in mijn liefde en je zal veel vrucht dragen’ is de oproep die centraal staat tijdens deze Gebedsweek. Het is een oproep van Jezus zelf uit het […]

Weekmeditatie: sport en spiritualiteit (deel 2)

Deze week zal Sint-Jakobus onze coach zijn.

“Zalig de mens die standhoudt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegekrans van het leven ontvangen.” Jak 1;12.

“Je kunt niet winnen voor je geleerd hebt te verliezen.”

[…]