Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Uitnodiging KOOG-activiteit 4 juni 2015

De uitnodiging voor de volgende activiteit van KOOG op 4 juni 2015 kan je hieronder terugvinden:

Uitnodiging KOOG activiteit 04Jun15

Gedachtenisprentje priester Jean Serruys

Het gedachtenisprentje van priester Jean kan je hier bekijken: gedachtenisprentje priester Jean

Overlijden priester Jean Serruys

Priester Jean Serruys is overleden op woensdag 4 maart 2015.

Zijn uitvaart zal plaatsvinden op zaterdag 14 maart 2015 om 10.30 uur in de kerk van de parochie Sint-Franciscus te Oostende (Assissiëlaan 1, Stene).

Overlijdensbericht: Priester Jean

KOOGdag 12 maart 2015

Op donderdag 12 maart 2015 gaat de KOOGdag door.

Meer over deze dag kan je hier lezen:

Uitnodiging 12Mar15

Overlijden dhr Georges De Poovere, medestichter en bezieler van MILAC en JoB

We delen u mee dat Dhr. Georges DE POOVERE afgelopen weekend is overleden. Hij was één van de stichters en bezielers van MILAC en van JoB, en ook lange tijd nationaal secretaris van MILAC en voorzitter van JoB.

We hebben vernomen dat de uitvaart van Georges doorgaat in het uitvaartcentrum Vandemoortele (in Begonia), Pintestraat 29, in […]

Inschrijven Internationale Militaire Lourdesbedevaart 2015

De Internationale Militaire Lourdesbedevaart  2015  gaat door van vrijdag 15 MEI tot en met zondag 17 MEI, met als thema:

“Wat heb je met je broer gedaan?”

Inschrijvingsformulieren en inlichtingen kunnen bekomen worden via Omnia Travel Leuven : vragen naar Elke PURNAL (016/24 38 37).

E-mail: bedevaarten@omniatravel.be  – Website: www.omniatravel.be

Zie ook: www.army-chaplaincy.be

De bedevaart […]

Peter Ausloos publiceert een boek over Phil Bosmans

Peter Ausloos, pastoraal medewerker van het Bisdom bij de Krijgsmacht, publiceert een boek over Phil Bosmans.

Uit de handschriften van Phil Bosmans selecteerde Peter heel wat interessante fragmenten. Deze werden samengebundeld tot het boek: “Kijken in de ziel van Phil Bosmans. Dagboeknotities.”.

Lees hier het woord vooraf van Toon Osaer: Woord vooraf

Meer info vind […]

Overlijden ere-hoofdaalmoezenier Roger Dubois

Ere-hoofdaalmoezenier Roger Dubois is overleden op 6 november 2014 te Brugge. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op donderdag 13 november 2014 om 11.00 uur in de Sint-Pauluskerk (Sint-Pietersparochie) te Brugge.

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 08 november 2014

De Vicaris-generaal en opperaalmoezenier van de Katholieke aalmoezeniersdienst (ACOS WB – DRMB/C), Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel op zaterdag 08 november […]

Eucharistieviering zaterdag 4 oktober 2014 in Antwerpen met Mgr. Johan Bonny

Naar aanleiding van de opening van een vredesbrug over de Schelde

 gaat Mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, op zaterdag 4 oktober 2014 om 17 uur

voor in een eucharistieviering in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen,

ter nagedachtenis van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en van alle oorlogsgeweld,

en ter […]