Welkom

Carte visite

Het Bisdom bij de Krijgsmacht en de Katholieke Aalmoezeniersdienst bij Defensie heet u welkom op haar webstek.

Doopuittreksels

Via doopuittreksels@army-chaplaincy.be kan u doopuittreksels aanvragen. Vergeet niet steeds naam, voornaam en doopdatum op te geven.

Tertio interviewde aalmoezenier Wim Smit

Begin februari had het weekblad Tertio een uitgebreid interview met aalmoezenier Wim Smit over de grootschalige rechtenschendingen waarover we sinds de onthulling van klokkenluider Edward Snowden intussen veel meer details kennen. Dit interview geeft zo meteen ook een korte inblik in de expertise die Wim Smit hierover opbouwde in de voorbije twaalf jaar.

Privacy bezwijkt [...]

Planning KOOG (2014)

13/03/2014: bezoek aan SHAPE in Mons

20/05/2014: in Antwerpen

1)      Sociale wandeling met de vzw “De Loodsen”. Thema: “Een koffer vol hoop” – over migratie.

2)      Bezoek aan het Red Star Line museum.

Herfst 2014: in Neder-Over-Heembeek (workshops)

Scheepsbel als doopvont

Gelezen op de website van Defensie.

http://www.mil.be/nl/artikel/scheepsbel-als-doopvont

KOOG bezoekt SHAPE op 13 maart 2014

KOOG bezoekt SHAPE 13 maart 2014

Zoals reeds eerder aangekondigd ontmoeten wij elkaar opnieuw op 13 maart e.k. We trekken dan naar Mons, meer bepaald naar SHAPE.

-         Afspraak in het station van Mons om 10.00 uur. Voor hen die met de wagen zouden komen, denk er eens over na om samen te rijden met [...]

Overlijden ereaalmoezenier Peeraer Guido

Op 30 januari 2014 is ereaalmoezenier Guido Peeraer overleden. Zijn uitvaart had plaats op zaterdag 8 februari 2014 om 10.30 uur in de kerk van Sint-Jan de Doper, Lange Elzenstraat 79, te 2018 Antwerpen.

Overlijdensbericht: Peeraer Guido

Inschrijvingsformulier Internationale militaire Lourdesbedevaart MEI 2014

Inschrijvingsformulier PMI LOURDES 2014

Uitdagingen voor de religieuze bijstand binnen Defensie

Deze bijdrage van Vicaris-generaal en opperaalmoezenier Johan VAN DEN EECKHOUT is verschenen in het Belgisch Militair Tijdschrift, Nr.6, juni 2013, blz.95-101.

De diep ingrijpende veranderingen op politiek en militair vlak in de Westerse samenlevingen en in de hele wereld doen hun invloed gelden op de religieuze bijstand binnen Defensie.  Overal in Europa worden legers geherstructureerd [...]

Info Internationale militaire Lourdesbedevaart 16 – 19 MEI 2014

De Internationale Militaire Lourdesbedevaart  2014  gaat door van vrijdag 16 MEI tot en met zondag 18 MEI, met als thema:

In dienst van Christus, in dienst van de Vrede

Inschrijvingsformulieren en inlichtingen kunnen bekomen worden via Omnia Travel Leuven : vragen naar Elke PURNAL (016/24 38 37 of 016/24 38 16) of Michel KUNNEN (016/24 [...]

Planning JoB (2014)

11/02: Antwerpen

Voorstel: bezoek MAS + spreker Aaron Malinsky

 

13/05: West-Vlaanderen

Voorstel: geleid bezoek Torhout + kasteel van Wijnendale (hoofdkwartier Koning Leopold III in mei 1940 en plaats waar het gesprek plaatsvond tussen de Koning en zijn ministers die later zal leiden tot de koningskwestie)

 

23/09: Limburg

Voorstel: Gallo-Romeins museum + geleid bezoek [...]

Violence, guerre et paix dans la philosophie – Antiquité grecque

Violence, guerre et paix dans la philosophie. Une analyse du thème dans l’Antiquité grecque.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Le premier dossier concerne l’Antiquité grecque classique d’Homère à Aristote (soit du 8° au 4° siècle avant notre ère). C’est une période de choix (mais pas la plus facile) pour entrer de plain-pied dans [...]