Goldhagens foutieve afrekening

De internationaal befaamde rabbijn Leon Klenicki, Didier Pollefeyt, theoloog aan de faculteit Godgeleerdheid van de KULeuven en Wim Smit, aalmoezenier van de Koninklijke Militaire School gaan in op de bevindingen van Daniel Goldhagen in zijn boek ‘Een morele afrekening’. Ze nuanceren het beeld dat hij schetst van een Katholieke Kerk die aan de wortels van […]

De banalisering van het discontinuïteitsbegrip. Omtrent het omstreden verschil tussen anti-judaïsme en antisemitisme

Er wordt ingegaan op de visie van Daniel Goldhagen in zijn boek ‘Een morele afrekening’. Daarin spreekt de historicus over grote verantwoordelijkheid van de Katholieke Kerk voor het vernietigende dat de Tweede Wereldoorlog tekende. Wim smit wil met dit artikel de visie van Goldhagen nuanceren en terugbrengen naar zijn juiste historisch-theologische proporties.

 

février 2nd, 2013 | Category: Le Centre d'Etudes, Vgp dans l'histoire de l'Eglise | Comments are closed

Violence, guerre et paix dans l’Antiquité chrétienne

Violence, guerre et paix dans l’Antiquité chrétienne. Une analyse.

 

Selis Claude

Présentation générale:

Cette troisième livraison concerne l’Antiquité chrétienne. Les auteurs chrétiens jusqu’au 4° siècle n’ont pas spécifiquement écrit sur le sujet qui nous retient ici. Mais ils témoignent d’un renversement radical d’attitude par rapport à la violence. Ce renversement tient […]