In de schaduw van vervolging en judeocide. Over de mogelijke onmogelijkheid van hernieuwde joods-Duitse relaties in het naoorlogse Duitsland

Grondige analyse van de naoorlogse joos-Duitse relaties. Een essay over mogelijke onmogelijkheden, vergevind en verzoening. Een hoopgevend ‘verhaal’ dat vanuit wanhoop vertrekt.

 

Smit Wim

[0] 8 mei 1945, en het onmenselijke raderwerk van het Derde Rijk stokt officieel en definitief. Wie het ongeluk had een jood in Duitsland te zijn en het […]

Tussen fundamentalisme en relativisme. De uitdaging van het pluralisme voor het christendom

In dit artikel onderzoekt de auteur welke de theologische uitdagingen zijn die het pluralisme stelt voor het christendom.

 

Smit Wim

1. INLEIDING

Onze huidige samenleving is getekend door een groeiend secularisme en pluralisme. De vrijwel kritiekloze eenduidigheid op het vlak van religie en levensbeschouwing, kenmerkt niet langer onze maatschappij. Jongeren zowel als […]

Pluraliteit in de samenleving: liberale democratie onder druk?

In dit artikel gaat de auteur in op de uitdagingen die de multiculturaliteit stelt voor onze hedendaagse samenleving. Hij doet dit vanuit filosofisch standpunt en bespreekt daarbij de invalshoeken van de belangrijkste filosofen die zich over dit fenomeen hebben gebogen.

 

Van Den Eeckhout Johan

1. HET MULTICULTURELE PROBLEEM

1.1. Angst en onveiligheid […]