2de Zondag van de Advent.

2de Zondag van de Advent.

(Klik op de titel)

Hoop is geen ijdele hoop.  Je mag het niet verwarren met een onrealistisch hopen of een utopische visie.  Hoop is hoop.

Hoop is een rode draad doorheen de Bijbelse verhalen.

Hoop is een grondtoon in de Advent.

Is het omdat ik ouder aan het worden ben?

Ik zie soms alleen maar het slechte van de mensheid.  Ik zie de triomf van het eigenbelang.  Ik zie een opkomende radicalisering in politieke ideeën.  Ik zie populisme. Ik zie radicalisering in godsdiensten.  Ik zie oplaaiende oorlogen. Ik zie de verzieking van het milieu.  Ik zie beperking van onze vrijheid.

Maar ik zie ook mooie dingen gebeuren en meestal op onverwachte momenten en op onverwachte plekken.

Ik zie hoe de solidariteit, de hulpvaardigheid, de kameraadschap in een peloton met jonge rekruten vorm krijgt.  Ik zie een warme glimlach op het gezicht van de soms norse instructeur, wanneer hij ziet de het wonder weer geschied is.

Ik zie hoe een groep van militairen zich – buiten de grenzen van de hun gegeven opdracht – inzetten voor het persoonlijk welzijn van een Malinees dorpje.

Ik zie hoe het gezin van een militair zich uit een relatieproblematiek wringt en nieuwe hoop vindt.

Ik zie een gepensioneerde militair op zijn sterfbed vergeving krijgen van zij dochter, die al jaren geen contact meer met hem had.

Als we er oog voor hebben dan zien we telkens een wonder gebeuren.

Ik sta stil bij wat mijn hart en mijn ziel deze week persoonlijk verzwaard heeft.  Vandaag steek ik de tweede kaars aan.  Het licht van de kaarsen verwarmd mijn gezicht, geeft sprankels in mijn ogen en trekt een glimlach op mijn mond.  Het komt goed.

De Heer komt.  De Redder komt.

In het Evangelie van deze zondag horen we over de profetische Johannes. Johannes die mensen wil voorbereiden op de komst van deze Redder.

“Met Johannes worden we opgeroepen om de deur van ons hart open te zetten, opdat Gods Geest ons hart van binnenuit kan vernieuwen.  Huishouden, opdat God in ons zou kunnen huishouden.”

Heer,

we danken U voor Johannes de Doper,

de grote profeet, de nieuwe Elia,

die de komst van de Messias aankondigt.

Geef dat we zijn voorbeeld volgen

door ons leven te ontdoen van het overtollige,

door ons te concentreren op het wezenlijke,

door goede daden te stellen,

die Uw Rijk dichterbij brengen.

Geef ons Uw Zoon, Jezus Christus,

de Redder van de wereld. Amen.

Samenstelling: Luc Carré, aalmoezenier

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.