Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 08 november 2014

Mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie op zaterdag 08 november 2014

De Vicaris-generaal en opperaalmoezenier van de Katholieke aalmoezeniersdienst (ACOS WB – DRMB/C), Johan Van Den Eeckhout, nodigt u uit op de jaarlijkse Heilige mis ter nagedachtenis van de overledenen van Defensie. Deze viering gaat door in de hoofdkerk van het Bisdom van de Belgische Krijgsmacht, Sint-Jacob op Koudenberg, Koningsplein te 1000 Brussel op zaterdag 08 november 2014 om 17 uur. Deze herdenkingsdienst wordt voorgegaan door Mgr. André-Joseph Léonard.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.