Nieuws

Het jaarthema 'respect en verdraagzaamheid' leidde JoB op 8 mei 2007 tot respect voor mensen met een andere geloofovertuiging. Hieronder leest u het verslag. Decock André1/2007Op zoek naar een spreker over ons jaarthema rond respect en verdraagzaamheid tussen de verschillende godsdiensten, herinnerde ik me dadelijk één...

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden. Van Den Eeckhout Johan2/2003Begin mei verscheen er in het staatsblad een nieuw Koninklijk Besluit dat de katholieke aalmoezeniersdienst herleidt tot 14 padre's. Deze realisatie van A. Flahaut, voor hem blijkbaar de kers op de humanistische...

Rond de viering van 40 jaar KOOG organiseert de christelijke onderofficierengemeenschap een reeks activiteiten. Eén van de vernieuwingen betreft de voorstelling van een nieuw logo. Proost Annie Walscharts licht de symboliek van het logo toe. Walscharts Annie108/2008Vorige keer mocht ik u vertellen over de voorbereidingen rond...