EXPO 14-18: waarover gaat het?

Tentoonstelling “Hommes de Dieu dans la Grande Guerre / Dienaars van God tijdens de Groote Oorlog”

Naar aanleiding van de officiële herdenking van de Eerste Wereldoorlog in België, organiseerde het Bisdom van de Krijgsmacht een tentoonstelling over het leven en het engagement van ongeveer 600 katholieke aalmoezeniers, 2000 kerkelijke brancardiers en tal van andere religieuzen die hebben gediend binnen de rangen van het Belgisch leger gedurende de 50 maanden dat het conflict heeft geduurd.

De tentoonstelling is opgebouwd rond een aantal voorwerpen, met foto’s en teksten in vier talen, op basis van 14 thema’s (verwijzend naar de 14 staties van de kruisweg). Het is een getuigenis van menselijke nabijheid, van aandacht voor de noden, verwachtingen, angsten en pijn, van de soldaten, hun devoties en hun omgaan met verlies en afscheid, en dit vanaf de frontlijn tot in de achterste linies, met inbegrip van veldhospitalen en kampen.

De tentoonstelling werd geopend door Mgr De Kesel, legerbisschop, op donderdag 9 juni 2016 en bleef tot en met zondag 2 oktober 2016 toegankelijk in de kerk Sint-Jacob op de Koudenberg, Koningsplein te Brussel.

Daarna reisde deze tentoonstelling verder door het land in 2017 (Ieper en Herstberge) en 2018 (Aarschot, Brugge, Diksmuide en Luik).

(klik op de afbeelding van de flyer hieronder, waardoor u de volledige afbeeldingen en teksten kunt zien; u kunt dan ook de flyer draaien en vergroten)