Algemeen nieuws

*Om sanitaire redenen en in een geest van solidariteit blijft de Sint-Jacob-op-Koudenbergkerk, tot nader order, gesloten.

Gezien de ernstige sanitaire situatie nodigen we u uit om te bidden bij u thuis en eventueel een radio-mis te beluisteren of een televisie-mis te volgen.

Robrecht Boone, pastoor en aalmoezenier

Elke wijziging zal gepubliceerd worden op :
www.army-chaplaincy.be en
https://paroisse-militaire-saint-jacques-sur-Couedenberg.be

*AANDACHT: in de loop van het voorjaar tijd komt er een vernieuwde website! We proberen wel de huidige website zo actueel mogelijk te houden.

*JAARBOEK  (vademecum) Katholieke aalmoezeniersdienst (2 x doorklikken op titel):