Profiel Brusten Pierre

Privé-adres:

Rue Charles Bouvier 36 Bte 11
5004 Bouge

Privé GSM.: 0496/96 26 39

Curriculum vitae:

1965: Priesterwijding
1975: Indiensttreding als aalmoezenier bij Defensie
2005: Ere-aalmoezenier

Extra info:

Opdracht :
2003 : Belukroko 12 te Kosovo