Auteur: Geert Dewulf

KOOG bezoekt SHAPE 13 maart 2014 Zoals reeds eerder aangekondigd ontmoeten wij elkaar opnieuw op 13 maart e.k. We trekken dan naar Mons, meer bepaald naar SHAPE. -         Afspraak in het station van Mons om 10.00 uur. Voor hen die met de wagen zouden komen, denk er...

In aanwezigheid van Zijne Majesteit de Koning In het vooruitzicht van de herdenkingen van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog wensen Kanunnik Johan Van Den Eeckhout, opperaalmoezenier, aalmoezenier Robrecht Boone, pastoor van de parochie, en de leden van de kerkfabriek van Sint-Jacob op Koudenberg het...

Programma 2013 vormingsdagen KOOG: 7/02/2013: de eerste KOOG-bijeenkomst van 2013 vond plaats in Brussel bij Kerkwerk Multicultureel Samenleven.   13/06/2013: bezoek aan Rocourt/Luik in de hoop er o.a. mensen van ECSO/VOLO te ontmoeten.   Augustus 2013, in een kazerne in Antwerpen (exacte datum en plaats nog te bepalen): denktank voor...