Kroniek van de aalmoezeniersdienst 4/2003

Kroniek van de aalmoezeniersdienst 4/2003

De belangrijkste gebeurtenissen van de Katholieke Aalmoezeniersdienst van de voorbije maanden.

 

Van Den Eeckhout Johan

4/2003

Het leger krimpt in. Het aantal padre’s krimpt in. Toch nemen de missies toe en de padre’s blijven paraat in het begeleiden van de militairen in operatie. Zo was padre Johan de Burggraeve in Entebbe en Bunia van 21 juni tot 16 juli en werd hij afgelost door padre Geert Dewulf, die er verbleef tot het einde van de zending op 9 september 2003. Padre Wim Smit bevond zich te Kosovo in augustus en september. Padre André Decock loste hem af en verbleef er in oktober en november. Padre Johan Van Den Eeckhout zal zich in december en januari in Kosovo bevinden en wordt opgevolgd door padre Eric Pétré.
Padre Michel Quertemont was in Afghanistan gedurende de maanden september en oktober. Padre Renaat De Paepe nam er de fakkel over in november en zal er blijven tot in januari 2004 waarna padre Geert Dewulf de pastorale aanwezigheid onder de militairen in Kaboul zal verzorgen. Padre Michel Quertemont bereidt zich intussen voor op een zending richting Kisangani in het kader van het oprichten van een Congolese troepenmacht ter ondersteuning van de vrede onder begeleiding van Belgische militairen.
Op 13 juli 2003 was er een eucharistieviering in de hoofdkerk van het bisdom bij de krijgsmacht Sint Jacob op de Coudenberg ter gelegenheid van het 10 jarig overlijden van koning Boudewijn en het 10 jarig koningschap van koning Albert II. De viering werd voorgegaan door pastoor Paul Dillen in concelebratie met enkele aalmoezeniers. Zij werd opgeluisterd door het harmonieorkest van de Gidsen. In de kerk waren tal van gelovige burgers en militairen aanwezig.
Van 1 tot en met 4 juni was een delegatie uit de Roemeense aalmoezeniersdienst op werkbezoek in ons land. De Opperaalmoezenier was de gastheer. De Roemeense padre’s kwamen kennis maken met de werking van de Belgische aalmoezeniersdienst en brachten zodoende een wederbezoek na vorig jaar de Opperaalmoezenier Van den Berge ontvangen te hebben in Roemenië.
Op 5 juni vierde KOOG haar 25-jarig bestaan in de club Antigoon te Antwerpen. De Opperaalmoezenier was er de gastspreker. Het werd een mooie dag in dankbaarheid voor 25 jaar pastorale vorming en inzet ten dienste van de onderofficieren. De vriendschapsbanden mogen blijven groeien naar de toekomst toe in aandacht voor alle onderofficieren die zich verder willen vormen in hun christen en militair zijn.
De Opperaalmoezenier nam samen met Hoofdaalmoezenier Mark Lateur, diensthoofd van de Luchtmacht, ook deel aan de internationale Air Forces Chaplains Conference in Washington USA van 16 juni tot en met 23 juni 2003. De Opperaalmoezenier was ook aanwezig op de AMI (Apostolat Militaire International)-conferentie in Celje (Slovenië) van 20 tot en met 29 september en was er vergezeld van Adjudant Guido Van Meerbeek, Kol. SBH o.r. Cyriel Desmet en 1 Kpl Chef Mia Devriese.
Op 12 november bracht Kardinaal Danneels een bezoek aan de School voor Onderofficieren te Dinant en de 2 W TAC te Florennes. Hij werd begeleid door de Opperaalmoezenier samen met het diensthoofd van de Waalse provincies Hoofdaalmoezenier Pierre Brusten en padre Roger Gobert.
De overleden militairen en hun familieleden werden op verschillende plaatsen herdacht in de maand november. Op 13 november was er een herdenkingsviering in Brugge voor de overledenen van West-Vlaanderen. De Opperaalmoezenier ging voor en werd bijgestaan door de padre’s Johan Deburggraeve, Jan Debruyne en Geert Dewulf. Op 14 november was er een viering in Sint Jacob op de Coudenberg voor de overledenen van Brabant, Antwerpen en Limburg. Pastoor Paul Dillen ging voor in concelebratie met de padre’s Johan De Burggraeve en Johan Van Den Eeckhout en de ere-padre’s Philippe Oers en Guillaume Ponet. Op 16 november was er de herdenkingsviering voor de overledenen van het Vliegwezen in de Basiliek van Koekelberg. Voorganger was de Opperaalmoezenier. Concelebranten: padre’s Mark Lateur, Marc Vanvooren, Roger Gobert, ere-padre’s Philippe Oers, Albert Peeters, Jan Moens en deken Cosyns. Samen met de vele aanwezige militairen en burgers groeiden deze vieringen uit tot een biddend samenzijn rond de verrezen Heer in herinnering aan de overleden militairen en hun familieleden en in hoop en vertrouwen op de verrijzenis van alle dierbare overledenen.
Op 1 november 2003 nam padre Albert Peeters afscheid van de actieve dienst. Hij was padre te Kleine Brogel. Wij zijn Albert dankbaar voor het vele goede dat hij betekend heeft voor de militairen van de luchtmacht en de inzet die hij betoonde voor eenieder in nood. Wij wensen hem een fijne en welverdiende rust toe.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.